TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN
VIETNAM REGISTER QUALITY AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION CENTER(VRQC)

Hôm nay, Thứ hai,19/11/2018

Trang chủ
VRQC
Giới thiệu  
Bộ luật ISM  
Bộ luật ISPS
Công ước MLC 2006
Hệ thống QL chất lượng
Dữ liệu đánh giá ISM/ISPS
Đào tạo
Thông tin kỹ thuật
Đăng ký chứng nhận Online
Trung tâm VRQC

Tel: 84.24.37684715
ext: 451 hoặc 453

Fax: 84.24.37684720

Email:
nhanth@vr.org.vn

Giới thiệu VRQC

Trung tâm chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn - Đăng kiểm Việt Nam

Trung tâm chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn (viết tắt VRQC) là một tổ chức độc lập cung cấp dịch vụ chứng nhận hệ thống quản lý, trực thuộc Cục Đăng Kiểm Việt Nam, được thành lập theo quyết định số 1701/2002/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 5 năm 2001 của bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, trên cơ sở của pháp lệnh chất lượng hàng hóa ngày 21 tháng 12 năm 1999.

VRQC đã xây dựng xong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 17021, các qui trình đánh giá và các hướng dẫn có liên quan.

VRQC là đơn vị duy nhất ở Việt Nam được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ đánh giá và chứng nhận cho tàu và công ty phù hợp với hệ thống quản lý an toàn, chứng nhận hệ thống an ninh cho tàu và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và môi trường của các doanh nghiệp.

 VRQC có các chức năng và nhiệm vụ

  • Tổ chức đào tạo cán bộ điều hành hoạt động Hệ thống quản lý chất lượng, an toàn và môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia.

  • Đánh giá sự phù hợp và cấp các giấy chứng nhận có liên quan cho các hệ thống quản lý chất lượng (QMS) theo Bộ tiêu chuẩn ISO 9000, hệ thống quản lý môi trường (EMS) theo Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 và hệ thống quản lý an toàn (SMS) theo Bộ luật ISM và hệ thống an ninh theo Bộ luật ISPS.

  • Hợp tác với các tổ chức quốc tế, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong nước để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

  • Thu phí dịch vụ đánh giá, chứng nhận, đào tạo theo quy định của pháp luật


Bản quyền Cục Ðăng kiểm Việt Nam
Trụ sở chính: 18 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Tel: (84) 24 37684701   -  Fax: (84) 24 37684722
Email: vr-id@vr.org.vn