TRANG CHỦ  | Quy chuẩn - Quy phạm - Tiêu chuẩn  | Góp ý xây dựng Quy chuẩn - Tiêu chuẩn  | Thư điện tử  | Liên lạc 
Giới thiệu
Mô hình tổ chức VR
Văn bản Pháp quy
Chức năng của VR
Ấn phẩm xuất bản
Thông tin chung
Đường thủy
Phương tiện cơ giới
Tin Quốc tế
Thử nghiệm xe cơ giới
Tin IMO
Các lĩnh vực khác
Tàu sông
Tàu biển
Công trình biển
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Xe cơ giới đang lưu hành
Xe cơ giới NK, đóng mới
Thử nghiệm xe cơ giới
Phương tiện đường sắt
Công nghiệp
Khoa học CN & MT
Trung tâm Đào tạo
Tra cứu dữ liệu
  Dữ liệu Tàu biển
  Dữ liệu Tàu sông
  PTCG nhập khẩu
  PTCG lắp ráp
  PTCG đang lưu hành
  Tài liệu chất lượng
  Văn bản tài chính
Phòng ban, trung tâm
Chi cục, chi nhánh
Trung tâm đăng kiểm
Hình ảnh ĐKVN
Tin An toàn giao thông
Văn bản pháp lý
Kiến thức - Kinh nghiệm

Phòng ban - Trung tâm

Chủ nhật, 01/03/2015

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

  • Địa chỉ: 18 Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội
  • Tel: (04) - 37684840 - Fax: (04) - 37684719
Lãnh đạo Cục
Tel (ext)
Fax/Email

Cục trưởng:

Trần Kỳ Hình 04.37684777 (333) Email: hinhtk@vr.org.vn

Phó Cục trưởng:

Nguyễn Vũ Hải 04.37684999 (334) hainv@vr.org.vn

Nguyễn Hữu Trí 04.37684705 (339) tri_nguyenhuu@vr.org.vn

Đặng Việt Hà 04.37684840 (335) hadv@vr.org.vn

Nguyễn Minh Cương 04.37684715 (336) cuongnm@vr.org.vn
Văn phòng Tel: (04).37684719
Fax: (04).37684766

Chánh văn phòng

Phạm Đình Hồng 231 Email: hongpd@vr.org.vn
Phòng Quy Phạm Tel: (04).37684703
Fax: (04).37684770

Trưởng phòng

Nguyễn Hồng Việt 501 Email: vietnh@vr.org.vn

Phó trưởng phòng:

Nguyễn Văn Dũng 510 dungnv@vr.org.vn
Lương Minh Hiệu 505 hieum_qp@vr.org.vn
Phòng Công trình biển Tel: (04).37684718 Fax: (04).37684772
Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Bình 711 Email: binhnt@vr.org.vn
Phó trưởng phòng: Vũ Ngọc Giáp 713 vungocgiap@vr.org.vn
Nguyễn Tuấn Anh 715 anhnt@vr.org.vn
Nguyễn Hữu Quang 716 quangnh-vr@vr.org.vn
Phòng Công nghiệp Tel: (04).37684713 Fax: (04).37684769
Trưởng phòng Vũ Anh 411 Email: anhv@vr.org.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Ngọc Hoa 866 hoann@vr.org.vn
Lê Bá Hồng Hải 866 hailbh@vr.org.vn
Phòng Đường sắt Tel: (04).37684790 Fax:(04)37684771
Trưởng phòng Trần Xuân Sinh 721 Email: sinhtx@vr.org.vn
Phó trưởng phòng: Nguyễn Duy Tân 722 ndtan@vr.org.vn
Phan Cao Tế 723 pcte@vr.org.vn
Phòng Tàu biển Tel: (04).37684704 Fax: (04).37684722
Trưởng phòng: Phạm Hải Bằng 530 Email: bangph@vr.org.vn
Phó trưởng phòng: Nguyễn Trọng Tường 522 tuongnt@vr.org.vn
Trần Hiếu Nhân 526 nhanth@vr.org.vn
Hoàng Lê Huy 529 huyhl@vr.org.vn
Phòng Tàu sông Tel: (04).37684709 Fax: (04).37684724
Trưởng phòng: Đỗ Trung Học 701 Email: hocdt@vr.org.vn
Phó trưởng phòng: Bùi Quốc Hưng 708 hungbq@vr.org.vn
Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Hồi 704 hoinv@vr.org.vn
Phòng chất lượng xe cơ giới (VAQ)
Tel: (04).37684729 Fax: (04).37684730
Trưởng phòng: Nguyễn Tô An 621 Email: annt@vr.org.vn
Phó trưởng phòng: Nguyễn Đông Phong 632 phongnd@vr.org.vn
Nguyễn Văn Phương 626 phuongnv@vr.org.vn
Đội kiểm tra khu vực I tại Hà nội Tel: (04)37684715 Fax: (04).37684773

Địa chỉ: Tầng 7, 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà nội

Email: doi_kv1@vr.org.vn
Đội kiểm tra khu vực II tại Hải Phòng Tel: (031).3823586 Fax: (031).3823586

Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng, Hải Phòng

Email: doi_kv2@vr.org.vn
Đội kiểm tra khu vực III tại TPHCM Tel: (08).35122597 - 35122598 Fax: (08).35122609

Địa chỉ: 35/10 - 35/12 Đường D5, P25, Q.Bình Thạnh, TP HCM

Email: doi_kv3@vr.org.vn
Đội kiểm tra khu vực IV tại Đà Nẵng Tel: (0511).3810764 Fax: (0511).3810764

Địa chỉ: 128 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng

Email: doi_kv4@vr.org.vn
Đội kiểm tra khu vực V tại Quảng Ninh Tel: (033).3821792 Fax: (033).3823086

Địa chỉ: 631 - Lê Thánh Tông - Tp. Hạ Long - Quảng Ninh

Email:
Phòng kiểm định xe cơ giới (VAR) Tel: (04).37684705 Fax: (04).37684723
Trưởng phòng: Ngô Hồng Hệ 611 henh@vr.org.vn
Phó trưởng phòng: Trần Anh Quân 606 quanta@vr.org.vn
Đặng Trần Khanh 605 khanhdt@vr.org.vn

Đại diện tại T.p Hồ Chí Minh

Tel: (08).35122639 Fax: (08).35122638
Địa chỉ: 35/10 - 35/12 Đường D5, P25, Q.Bình Thạnh, TP HCM
Phòng Pháp chế - ISO Tel: (04).37684701
Trưởng phòng Đinh Quốc Vinh 422 Email: vinhdq@vr.org.vn
Phòng KHCN và Môi trường Tel:
Trưởng phòng: Lê Anh Tú 211 Email: tu_leanh@vr.org.vn
Phòng Kế hoạch - Đầu tư Tel: (04).37684710 Fax: (04).37681738
  Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Kiên 402 kiennh@vr.org.vn
Phó Trưởng phòng: Phạm Quang Minh 403 minhpq@vr.org.vn
Phòng Hợp tác quốc tế Tel: (04)37684716 Fax: (04).37684727
Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Phan 221 Email: phannh@vr.org.vn
Phòng Tổ chức cán bộ Tel: (04).37684702 Fax: (04).37684702
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Phương An Email: annp@vr.org.vn
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đức Nghĩa 201 Email: nghiand@vr.org.vn
Phòng Tài chính - Kế toán Tel:

Fax:(04)37684721

Trưởng phòng: Võ Thanh Bình 461 Email: binhvt@vr.org.vn
Phó trưởng phòng: Phạm Gia Thắng 466 thangpg@vr.org.vn
Nguyễn Thị Châm 462 chamnt@vr.org.vn
Trung tâm Tin học (04).37684778
Giám đốc: Nguyễn Quang Ðạt 441 Email: datnq@vr.org.vn
Phó giám đốc: Nguyễn Minh Tuân 443 tuannm@vr.org.vn
Tạp chí Ðăng kiểm Tel: (04).37684717 Email: vr@hn.vnn.vn
Phó Tổng biên tập: Tô Văn Ngọc Email:
Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn (VRQC)
Tel: (04).37684715 Fax: (04).37684720
Phó Giám đốc: Phạm Thanh Trường 454 truongpt@vr.org.vn
Đào Đình Tiến 453 tiendd@vr.org.vn
Trung tâm Đào tạo Tel: (04).37684714 Fax: (04).37684726
Giám đốc: Đào Ngọc Xuất 804 Email: xuatdn@vr.org.vn
Trung tâm thử nghiệm xe cơ giới (VMTC) Tel: (04).37683598 Fax: (04).37683599
Phó giám đốc: Đỗ Biên Cương 823 cuongdb@vr.org.vn
Trần Bách Khải 816 khaitb@vr.org.vn
Phạm Minh Thành thanhpm@vr.org.vn
TT thử nghiệm khí thải PTCGĐB (NETC) Tel: (04).36893666 Fax: (04).36893555
Địa chỉ: Xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội
Giám đốc: Phạm Quang Thành Email: thanhpq@vr.org.vn
Phó giám đốc: Nguyễn Vũ Huy

<< Trở về
Download English
PT hết niên hạn SD
PT thuỷ NĐ hết hạn ĐK
Danh sách các đơn vị TK hoặc thi công cải tạo XCG
Danh sách các đơn vị nghiệm thu XCG cải tạo
Danh sách các đơn vị thẩm định XCG cải tạo
Thông báo kỹ thuật TB
Thông tin triệu hồi XCG
Tài liệu HD tính điều chỉnh khối lượng HCCC CP của SMRM
DS chứng chỉ chất lượng XCG nhập khẩu bị thất lạc
Tra cứu thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu XCG
Tra cứu DS XCG quá hạn KĐ
Tra cứu phương tiện

Trung tâm VRQC

Trung tâm chứng nhân chất lượng

Trung tâm VMTC

Trung tâm VMTC

Trung tâm NETC

Trung tâm NETC

Phòng VAQ

Kiểm tra chất lượng xe cơ giới

Công trình biển

Công trình biển

Công nghiệp

Kiểm tra, chứng nhận vật liệu,thiết bị

Danh mục SPCN được CN

Danh mục SPCN được công nhận

DS tàu lưu giữ năm 2014

Danh sách tàu bị lưu giữ PSC năm 2014

Đào tạo chứng chỉ SSO

Chứng chỉ SSO
Báo Giao thông vận tải

                                                 © 2008 Bản quyền thuộc về Cục Đăng kiểm Việt Nam

                                                                     Trụ sở chính: 18 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
                            Điện thoại: (84)04.37684719 - 37684716   Fax: (84)04.37684779 - 37684727   Email: vr-id@vr.org.vn   Website:http://www.vr.org.vn
                           Tổng biên tập trang Web: Trần Kỳ Hình    Phụ trách nội dung: Nguyễn Hữu Phan      Thiết kế: Phan Trung Nghĩa
Số lượt truy cập
9690824
Trang chủ   | Góp ý, trả lời   | Sơ đồ Web site   | Thư điện tử   | Liên lạc