TRANG CHỦ  | Quy chuẩn - Quy phạm - Tiêu chuẩn  | Thư điện tử  | Liên lạc  | Thông tin triệu hồi XCG | Cổng thông tin điện tử Cục ĐK chạy thử nghiệm
Giới thiệu
Mô hình tổ chức VR
Văn bản Pháp quy
Chức năng của VR
Ấn phẩm xuất bản
Thông tin chung
Đường thủy
Phương tiện cơ giới
Tin Quốc tế
Thử nghiệm xe cơ giới
Tin IMO
Các lĩnh vực khác
Tàu sông
Tàu biển
Công trình biển
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Xe cơ giới đang lưu hành
Xe cơ giới NK, đóng mới
Thử nghiệm xe cơ giới
Phương tiện đường sắt
Công nghiệp
Khoa học CN & MT
Trung tâm Đào tạo
Tài chính - KHĐT
Tra cứu dữ liệu
  Dữ liệu Tàu biển
  Dữ liệu Tàu sông
  PTCG nhập khẩu
  PTCG lắp ráp
  PTCG đang lưu hành
  Tài liệu chất lượng
  Văn bản tài chính
Phòng ban, trung tâm
Chi cục, chi nhánh
Trung tâm đăng kiểm
Hình ảnh ĐKVN
Tin An toàn giao thông
Văn bản pháp lý
Kiến thức - Kinh nghiệm

Văn bản pháp quy

Thứ hai, 09/12/2018

BỘ LUẬT DÂN SỰ -Download

VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM (VR)

 1. Quyết định 862/QĐ-BGTVT, ngày 05/04/2013 - Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng kiểm Việt Nam
 2. Thông tư 21/2010/TT-BGTVT - Hướng dẫn Nghị định 95/2009/NĐ-CP (thay thế Thông tư 06/2004/TT-BGTVT).
 3. Thông tư 19/2010/TT-BGTVT - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ GTVT.
 4. Hướng dẫn 1395/ĐKVN-VAR - Hướng dẫn thực hiện Thông tư 21/2010/TT-BGTVT, ngày 10/08/2010 của Bộ GTVT (thay thế Hướng dẫn 263/2004/ĐK).
 5. Quyết định 26/2008/QĐ-BGTVT, ngày 04/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng kiểm Việt nam.

 6. Điều lệ về Tổ chức và Hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam - Ban hành kèm theo Quyết định số 791/2001/QĐ-BGTVT, ngày 26/03/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

 7. Luật Hàng hải năm 2005 - Bộ luật này quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền bộ, cảng biển, luồng hàng hải, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và các hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng tàu biển vào mục đích kinh tế, văn hoá, xã hội, thể thao, công vụ và nghiên cứu khoa học.

 8. Luật Giao thông đường bộ năm 2008 - Luật này quy định về giao thông đường bộ (được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13/11/2008 và có hiệu lực từ 01/07/2009.)     File đính kèm

 9. Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 - Luật này quy định về hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa, các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông đường thuỷ nội địa đối với các kết cấu hạ tầng, phương tiện và người tham gia giao thông, vận tải đường thuỷ nội địa.

 10. Luật Đường sắt năm 2005 - Luật này quy định về hoạt động đường sắt, bao gồm:Quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt, quyền và nghĩa vụ của Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường sắt; quy tắc, tín hiệu giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, kinh doanh đường sắt

 11. Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 - Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường, chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc bảo vệ môi trường.

 12. Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 - Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường, chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc bảo vệ môi trường.

 13. Thông tư 32/2011/TT-BGTVT, ngày 19 tháng 4 năm 2011 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt nam ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 14. Thông tư 33/2011/TT-BGTVT, ngày 19 tháng 4 năm 2011 - Quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển.

 15. Thông tư 34/2011/TT-BGTVT, ngày 26 tháng 4 năm 2011 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 11 năm 2004 và Tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ của đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2000.

 16. Thông tư 35/2011/TT-BGTVT, ngày 6 tháng 5 năm 2011 - Quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải.


<< Trở về
Download English
Thông báo khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ (CSO & IA) cho các Công ty vận tải biển
Danh sách tổ chức kiểm định kt an toàn lao động
Tra cứu DS XCG hết niên hạn
PT thuỷ NĐ hết hạn ĐK
Danh sách các đơn vị TK hoặc thi công cải tạo XCG
Danh sách các đơn vị nghiệm thu XCG cải tạo
Danh sách các đơn vị thẩm định XCG cải tạo
Thông báo KT Tàu biển
Thông tin triệu hồi XCG
Tra cứu thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu XCG
Tra cứu XCG quá hạn KĐ
Danh sách phương tiện GTĐS quá hạn đăng kiểm
Danh sách tàu biển quá hạn đăng kiểm
Tra cứu kiểm đinh XCG
Tra cứu GCN Tàu biển
Tra cứu GCN PTTNĐ
Tra cứu tiếp nhận HS công bố hợp quy
Tổng hợp số lượng GCN cấp cho XCG

Trung tâm VRQC

Trung tâm chứng nhân chất lượng

Trung tâm VMTC

Trung tâm VMTC

Trung tâm NETC

Trung tâm NETC

Phòng VAQ

Kiểm tra chất lượng xe cơ giới

Công trình biển

Công trình biển

Tin IMO

Kiểm tra, chứng nhận vật liệu,thiết bị

Danh mục SPCN được CN

Danh mục SPCN được công nhận

DS tàu lưu giữ

Danh sách tàu bị lưu giữ PSC

Đào tạo chứng chỉ SSO

Chứng chỉ SSO
Báo Giao thông vận tải

                                                 © 2008 Bản quyền thuộc về Cục Đăng kiểm Việt Nam

                                                                     Trụ sở chính: 18 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
                            Điện thoại: (84)04.37684719 - 37684716   Fax: (84)04.37684779 - 37684727   Email: vr-id@vr.org.vn   Website:http://www.vr.org.vn
                           Tổng biên tập trang Web: Trần Kỳ Hình    
Số lượt truy cập
16777217
Trang chủ   | Góp ý, trả lời   | Sơ đồ Web site   | Thư điện tử   | Liên lạc