Danh sách xe cơ giới hết niên hạn từ ngày 01/01/2019 - Download

 

THÔNG TƯ Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, lệ phí cấp giấy chứng nhận Bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

DOWNLOAD

 

THÔNG TƯ 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về thu phí sử dụng đường bộ thay thế Thông tư 133/2014/TT-BTC.

DOWNLOAD

 

THÔNG TƯ 234/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng, tàu biển, công trình biển; sản phẩm công nghiệp lắp trên tàu biển, công trình biển; đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và phê duyệt, kiểm tra, đánh giá, chứng nhận lao động hàng hải.

DOWNLOAD

 

THÔNG TƯ 237/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa.

DOWNLOAD

 

THÔNG TƯ 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.

DOWNLOAD

 

Mẫu kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 - Download

Danh sách xe chở người cải tạo thành xe chở hàng. - Download

Danh sách ô tô tải có từ 3 trục trở lên. - Download

 

Danh sách ô tô đầu kéo và Sơ mi rơ moóc. - Download

 

Danh sách các kiểu loại sơ mi rơ moóc đã được cơ sở sản xuất xác nhận giá trị KLTB theo thiết kế. - Download

 

Danh sách các Sơ-mi Rơ-moóc điều chỉnh tăng khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông. - Download

 

Danh sách xe tải tự đổ khối lượng từ 10 tấn trở lên có kích thước thùng lớn.   - Download  

 

Danh sách xe tải tự đổ khối lượng toàn bộ trên 10 tấn có kích thước thùng hàng phù hợp Thông tư 32. - Download

 

Tài liệu HD tính điều chỉnh khối lượng HCCC CP của SMRM. - Download

 

DS chứng chỉ chất lượng XCG nhập khẩu bị thất lạc. - Download

 

Danh sách xe tải tự đổ, xe xi-téc có thể tích thùng hàng/ xi-téc lớn.    Download

 

CẢNH BÁO PHƯƠNG TIỆN (update 24-12-2012).- Download

 

BIỂU MẪU MỚI CỦA TRUNG TÂM VRQC.

- Các mẫu đơn xin đánh giá ISM và ISPS do Trung tâm VRQC ban hành

 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ XMCD ĐANG KHAI THÁC SỬ DỤNG

Tích hợp các chức năng kiểm định thiết bị nâng, thiết bị áp lực.

- Hướng dẫn cập nhật chương trình quản lý xmcd đang khai thác

- Các biểu mẫu và Hướng dẫn sử dụng Phần mềm kiểm định thiết bị nâng, thiết bị áp lực

- Bản hướng dẫn cài đặt chương trình

- Thông tin bổ sung sửa đổi phần mềm

- Bản cài đặt chương trinh

- Bản cài đặt NetframeWork 4.0

- Bản cập nhật chương trinh XMCD


CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CẢI TẠO XE CƠ GIỚI (CẬP NHẬT 16-06-2011)

- Hướng dẫn cập nhật chương trình quản lý cải tạo xe cơ giới

- Bản cập nhật chương trình

- Bản cài đặt chương trinh

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ GIÁM SÁT TÀU SÔNG (CẬP NHẬT 16-04-2015)

- Hướng dẫn cập nhật chương trình quản lý giám sát tàu sông

- Bản cập nhật chương trình Giám sát kỹ thuật tàu sông (16-04-2015)

- Bản cập nhật chương trình Tra cứu dữ liệu tàu sông từ xa(14-04-2015)

 

TÍNH PHÍ TÀU SÔNG(CẬP NHẬT 10-12-2015)

- Bản cập nhật chương trình Tính phí đăng kiểm PTTND (22-08-2016)

 

PHẦN MỀM HỖ TRỢ TỪ XA  - TeamViewer QuickSupport

Download Font Font Unicode