Danh sách xe cơ giới sẽ hết niên hạn từ ngày 01012017 - Download

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ DỊCH TRỤC SMRM (CẬP NHẬT ĐẾN 29-09-2016)

DOWNLOAD

 

THÔNG TƯ SỐ 40/2011/TT-BGTVT NGÀY 18/5/2011 CỦA BỘ GTVT QUY ĐỊNH THỦ TỤC XÉT, TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN GTVT VIỆT NAM - Download

Danh sách xe chở người cải tạo thành xe chở hàng. - Download

Danh sách ô tô tải có từ 3 trục trở lên. - Download

 

Danh sách ô tô đầu kéo và Sơ mi rơ moóc. - Download

 

Danh sách các kiểu loại sơ mi rơ moóc đã được cơ sở sản xuất xác nhận giá trị KLTB theo thiết kế. - Download

 

Danh sách các Sơ-mi Rơ-moóc điều chỉnh tăng khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông. - Download

 

Danh sách xe tải tự đổ khối lượng từ 10 tấn trở lên có kích thước thùng lớn.   - Download  

 

Danh sách xe tải tự đổ khối lượng toàn bộ trên 10 tấn có kích thước thùng hàng phù hợp Thông tư 32. - Download

 

Tài liệu HD tính điều chỉnh khối lượng HCCC CP của SMRM. - Download

 

DS chứng chỉ chất lượng XCG nhập khẩu bị thất lạc. - Download

 

Danh sách xe tải tự đổ, xe xi-téc có thể tích thùng hàng/ xi-téc lớn.    Download

 

CẢNH BÁO PHƯƠNG TIỆN (update 24-12-2012).- Download

 

BIỂU MẪU MỚI CỦA TRUNG TÂM VRQC.

- Các mẫu đơn xin đánh giá ISM và ISPS do Trung tâm VRQC ban hành

 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ XMCD ĐANG KHAI THÁC

- Hướng dẫn cập nhật chương trình quản lý xmcd đang khai thác

- Bản hướng dẫn cài đặt chương trình

- Bản cài đặt chương trinh

- Bản cập nhật chương trinh XMCD


CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CẢI TẠO XE CƠ GIỚI (CẬP NHẬT 16-06-2011)

- Hướng dẫn cập nhật chương trình quản lý cải tạo xe cơ giới

- Bản cập nhật chương trình

- Bản cài đặt chương trinh

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ GIÁM SÁT TÀU SÔNG (CẬP NHẬT 16-04-2015)

- Hướng dẫn cập nhật chương trình quản lý giám sát tàu sông

- Bản cập nhật chương trình Giám sát kỹ thuật tàu sông (16-04-2015)

- Bản cập nhật chương trình Tra cứu dữ liệu tàu sông từ xa(14-04-2015)

 

TÍNH PHÍ TÀU SÔNG(CẬP NHẬT 10-12-2015)

- Bản cập nhật chương trình Tính phí đăng kiểm PTTND (22-08-2016)

 

PHẦN MỀM HỖ TRỢ TỪ XA  - TeamViewer QuickSupport

Download Font Font Unicode