Danh sách xe hết niên hạn năm 2014.

- Download

Danh sách các Sơ-mi Rơ-moóc điều chỉnh tăng khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông.

- Download

Danh sách các ô tô xi téc và sơ-mi rơ-moóc xi téc chở xi-măng rời.

- Download

Danh sách xe tải tự đổ, xe xi-téc có thể tích thùng hàng/ xi-téc lớn.

- Download

CẢNH BÁO PHƯƠNG TIỆN (update 24-12-2012).

- Download

BIỂU MẪU MỚI CỦA TRUNG TÂM VRQC.

- Các mẫu đơn xin đánh giá ISM và ISPS do Trung tâm VRQC ban hành


CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CẢI TẠO XE CƠ GIỚI (CẬP NHẬT 16-06-2011)

- Hướng dẫn cập nhật chương trình quản lý cải tạo xe cơ giới

- Bản cập nhật chương trình

- Bản cài đặt chương trinh

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ GIÁM SÁT TÀU SÔNG (CẬP NHẬT 17-07-2014)

- Hướng dẫn cập nhật chương trình quản lý giám sát tàu sông

- Bản cập nhật chương trình Giám sát kỹ thuật tàu sông (17-07-2014)

- Bản cập nhật chương trình Tra cứu dữ liệu tàu sông từ xa(14-07-2014)

TINH PHI TAU SONG(CẬP NHẬT 01-12-2014)

- Bản cập nhật chương trình Tinh phi dang kiem PTTND (01-12-2014)

PHẦN MỀM HỖ TRỢ TỪ XA

- TeamViewer QuickSupport

Download Font

Font Unicode