Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy 214 kết quả

STT Số ký hiệu Tên tài liệu Loại tài liệu Tải về
181 QCVN 15:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt khi kiểm tra định kỳ Quy chuẩn
182 QCVN 16:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra đối với đầu máy Điêzen khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới Quy chuẩn
183 QCVN 18:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra, nghiêm thu tao xe khi sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới Quy chuẩn
184 QCVN 27:2010/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thùng nhiên liệu xe mô tô, xe gắn máy Quy chuẩn
185 QCVN 28:2010/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương chiếu hậu xe mô tô, xe gắn máy Quy chuẩn
186 QCVN 29:2010/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ống xả xe mô tô, xe gắn máy Quy chuẩn
187 QCVN 30:2010/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khung xe mô tô, xe gắn máy Quy chuẩn
188 QCVN 32:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của xe ô tô Quy chuẩn
189 QCVN 33:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương chiếu hậu dùng cho xe ô tô Quy chuẩn
190 QCVN 34:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho ô tô Quy chuẩn
191 QCVN 35:2010/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Quy chuẩn
192 QCVN 36:2010/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi xe mô tô, xe gắn máy Quy chuẩn
193 QCVN 37:2010/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ xe mô tô, xe gắn máy Quy chuẩn
194 QCVN 44:2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử vành bánh xe mô tô, xe gắn máy làm bằng vật liệu thép Quy chuẩn
195 QCVN 46:2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử vành bánh hợp kim xe mô tô, xe gắn máy Quy chuẩn
196 QCVN 47:2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy chì dùng trên xe môtô, xe gắn máy Quy chuẩn
197 QCVN 52:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới Quy chuẩn
198 QCVN 53:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới Quy chuẩn
199 QCVN 68:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện Quy chuẩn
200 QCVN 78:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vành hợp kim nhẹ dùng cho xe ô tô Quy chuẩn