QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU THUỶ CAO TỐC

Số ký hiệu: QCVN 54:2013/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Tàu biển, Thẩm định thiết kế tàu biển, Phương tiện thủy nội địa, Thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa, Thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa, Kiểm tra, giám sát đóng mới/hoán cải phương tiện thủy nội địa, Giám sát đóng mới phương tiện thủy nội địa, Giám sát hoán cải phương tiện thủy nội địa, Kiểm tra phương tiện thủy nội địa trong khai thác
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Thông tư 11/2013/ TT-BGTVT ngày 22 tháng 05 năm 2013, Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu thủy cao tốc

​QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA  VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU THUỶ CAO TỐC

Tài liệu đính kèm