Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy 28 kết quả

STT Số ký hiệu Tên tài liệu Loại tài liệu Tải về
1 TCVN 12823-1: 2020 Giàn di động trên biển - Phần 1: Phân cấp Tiêu chuẩn
2 TCVN 12823-2: 2020 Giàn di động trên biển - Phần 2: Thân và trang thiết bị Tiêu chuẩn
3 TCVN 12823-3: 2020 Giàn di động trên biển - Phần 3: Máy và hệ thống Tiêu chuẩn
4 TCVN 12823-4: 2020 Giàn di động trên biển - Phần 4: Vật liệu và hàn Tiêu chuẩn
5 TCVN 12823-5: 2020 Giàn di động trên biển - Phần 5: An toàn và phòng chống cháy Tiêu chuẩn
6 TCVN 6170-10:2019 Công trình biển cố định - Phần 10: Kết cấu - Giàn trọng lực bê tông Tiêu chuẩn
7 TCVN 6170-11 : 2020 Giàn cố định trên biển - Phần 11: Chế tạo Tiêu chuẩn
8 TCVN 6170-12 : 2020 Giàn cố định trên biển - Phần 12: Vận chuyển và dựng lắp Tiêu chuẩn
9 TCVN 6170-4: 2017 Giàn cố định trên biển – Phần 4: Thiết kế kết cấu thép Tiêu chuẩn
10 TCVN 6170-5:1999 Công trình biển cố định - Kết cấu - Phần 5: Thiết kế kết cấu hợp kim nhôm Tiêu chuẩn
11 TCVN 6170-6:2019 Công trình biển cố định - Kết cấu - Phần 6: Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép Tiêu chuẩn
12 TCVN 6170-7: 2019 Công trình biển di động - Kết cấu - Phần 7: Thiết kế móng Tiêu chuẩn
13 TCVN 6170-8 : 2020 Giàn cố định trên biển - Phần 8: Hệ thống chống ăn mòn Tiêu chuẩn
14 TCVN 6170-9:2019 Công trình biển cố định - Phần 9: Kết cấu - Giàn thép kiểu jacket Tiêu chuẩn
15 TCVN 6474: 2017 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi Tiêu chuẩn
16 TCVN 6767: 2016 Giàn cố định trên biển Tiêu chuẩn
17 TCVN 7229:2003 Công trình biển cố định – Qui phạm phân cáp và chế tạo hàn Tiêu chuẩn
18 TCVN 7230:2003 Công trình biển cố định – Qui phạm phân cáp và chế tạo vật liệu Tiêu chuẩn
19 TCVN 8403: 2010 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống ống đứng động Tiêu chuẩn
20 TCVN 8404: 2010 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống mềm Tiêu chuẩn