TRANG CHỦ  | Quy chuẩn - Quy phạm - Tiêu chuẩn  | Thư điện tử  | Liên lạc  | Thông tin triệu hồi XCG | Cổng thông tin điện tử Cục ĐK chạy thử nghiệm
Giới thiệu
Mô hình tổ chức VR
Văn bản Pháp quy
Chức năng của VR
Ấn phẩm xuất bản
Thông tin chung
Đường thủy
Phương tiện cơ giới
Tin Quốc tế
Thử nghiệm xe cơ giới
Tin IMO
Các lĩnh vực khác
Tàu sông
Tàu biển
  Giới thiệu
  Phân cấp và kiểm tra tàu biển
  Quy chuẩn & tiêu chuẩn
  Thẩm định thiết kế
  Thông báo kỹ thuật
  Văn bản
  An ninh hàng hải
  Đánh giá HTQL an toàn
  Các hoạt động kiểm tra chứng nhận khác
  Thông báo nội bộ
  MLC 2006
  Hướng dẫn cho ĐKV và biểu mẫu ĐK
  TT kiểm tra tàu của PSC
  Thông tin IMO
  DS cơ sở cung cấp dịch vụ
  DS tàu bị lưu giữ
  DS nhà máy đóng tàu
Công trình biển
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Xe cơ giới đang lưu hành
Xe cơ giới NK, đóng mới
Thử nghiệm xe cơ giới
Phương tiện đường sắt
Công nghiệp
Khoa học CN & MT
Trung tâm Đào tạo
Tài chính - KHĐT
  Dữ liệu Tàu biển
  Dữ liệu Tàu sông
  PTCG nhập khẩu
  PTCG lắp ráp
  PTCG đang lưu hành
  Tài liệu chất lượng
Phòng ban, trung tâm
Chi cục, chi nhánh
Trung tâm đăng kiểm
Hình ảnh ĐKVN

Thứ bảy, 24/02/2018


THÔNG BÁO KỸ THUẬT TÀU BIỂN

Số TBNội dungNgày
03TI/18TBNghị quyết MEPC.286(71) quy định biển Baltic, biển Bắc là khu vực kiểm soát phát thải ôxít nitơ và sửa đổi mẫu phiếu giao nhận nhiên liệu của tàu biển.22/02/2018
002TI/18TBThực hiện quy định về hàm lượng lưu huỳnh có trong dầu nhiên liệu của tàu hoạt động tại Đồng bằng sông Dương Tử (Trung Quốc) từ ngày 01/01/2018.03/01/2018
001TI/18TBThông tư MSC-MEPC.6/Circ.16 cập nhật ngày 31/12/2017 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”.03/01/2018
038TI/17TBNghị quyết MSC.426(98) về Sửa đổi, bổ sung đối với Bộ luật quốc tế về vận chuyển xô hàng rời rắn bằng đường biển (IMSBC Code) (Sửa đổi, bổ sung 04-17).19/12/2017
037TI/17TBTăng cường đảm bảo tình trạng kỹ thuật và quản lý tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế, tránh bị lưu giữ PSC ở nước ngoài, đặc biệt khi đưa tàu vào Singapore, Trung Quốc và Indonesia.14/12/2017
036TI/17TBThực hiện Thông tư số 46/2017/TT-BGTVT ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng nguy hiểm bằng tàu biển.12/12/2017
035TI/17TBThông tư CCC.1/Circ.4 về vận chuyển PHÂN BÓN A-MÔ-NI NI-TRÁT (không13/11/2017
034TI/17TBThực hiện quy định về ngăn ngừa ô nhiễm do rác thải từ tàu theo Phụ lục V của Công ước MARPOL đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MEPC.277(70).21/10/2017
033TI/17TBHướng dẫn thực hiện quy định về thu thập và báo cáo tiêu thụ dầu nhiên liệu tàu biển của Tổ chức Hàng hải quốc tế.20/10/2017
032TI/17TBTóm tắt các yêu cầu về bảo quản, bảo dưỡng, thử và huấn luyện trên tàu đối với các trang thiết bị an toàn theo quy định của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (Phiên bản 2 - cập nhật tháng 10 năm 2017).16/10/2017
031TI/17TBHướng dẫn vận chuyển thép cuộn bằng tàu biển.02/10/2017
030TI/17TBThông tư MSC-MEPC.6/Circ.15 cập nhật ngày 30/09/2017 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”.02/10/2017
029TI/17TBCác khiếm khuyết liên quan đến thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu năm 2004 (BWM) có thể dẫn đến tàu bị Chính quyền cảng lưu giữ.25/09/2017
028TI/17TBThông tư CCC.1/Circ.2/Rev.1 ngày 20/9/2017 về vận chuyển bôxít có thể hóa lỏng.22/09/2017
027TI/17TBThực hiện quy định về hàm lượng lưu huỳnh có trong dầu nhiên liệu của tàu hoạt động tại Đồng bằng sông Dương Tử (Trung Quốc) từ ngày 01/09/2017.12/09/2017
026TI/17TBNghị quyết MEPC.288(71) của Ủy ban Bảo vệ môi trường biển (MEPC) thuộc Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về Hướng dẫn trao đổi nước dằn (G6) năm 2017.12/09/2017
025TI/17TBThông tư FAL.2/Circ.131, MEPC.1/Circ.873, MSC.1/Circ.1586, LEG.2/Circ.3 của Tổ chức Hàng hải quốc tế về Danh mục các giấy chứng nhận và tài liệu yêu cầu phải có trên tàu năm 2017.06/09/2017
024TI/17TBSổ tay về quản lý nước dằn - Cách thức thực hiện (Manual on Ballast Water Management - How to do it) của Tổ chức Hàng hải quốc tế.24/08/2017
023TI/17TBChiến dịch kiểm tra tập trung năm 2017 của Tổ chức các quốc gia tham gia bản ghi nhớ về kiểm soát của chính quyền cảng khu vực vùng Vịnh (Riyadh MOU) về sự thành thạo của thuyền viên với các quy định an toàn khi vào không gian kín của tàu.16/08/2017
022TI/17TBThông tư MSC.1/Circ.1578 của Ủy ban An toàn hàng hải về hướng dẫn an toàn trong quá trình thực tập bỏ tàu có sử dụng xuồng cứu sinh.07/08/2017
021TI/17TBHướng dẫn một số nội dung nêu trong Bảng câu hỏi sẽ được các Chính quyền cảng sử dụng trong chiến dịch kiểm tra tập trung về an toàn hành hải từ ngày 01/9/2017 đến ngày 30/11/2017.03/08/2017
020TI/17TBBảng câu hỏi sẽ được các Chính quyền cảng sử dụng trong chiến dịch kiểm tra tập trung về an toàn hành hải từ ngày 01/9/2017 đến ngày 30/11/2017.02/08/2017
019TI/17TBThông tư MSC.1/Circ.1576 về giải thích thống nhất đối với quy định của Công ước SOLAS liên quan đến thử hàng năm VDR, S-VDR, AIS và EPIRB.27/07/2017
018TI/17TBThực hiện một số quy định của Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.12/07/2017
017TI/17TBThay đổi thời hạn lắp đặt hệ thống quản lý nước dằn cho tàu biển và một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Công ước quốc tế về kiểm soát và quản lý nước dằn tàu năm 2004 (BWM) được nhất trí tại MEPC71.11/07/2017
016TI/17TBCác Chính quyền cảng trên thế giới thực hiện chiến dịch kiểm tra tập trung về an toàn hành hải từ ngày 01/9/2017 đến ngày 30/11/2017.10/07/2017
015TI/17TBThông tư MSC-MEPC.6/Circ.15 cập nhật ngày 30/06/2017 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”.30/06/2017
014TI/17TBVăn bản số 3730/ĐKVN-TB ngày 27/6/2017 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 41/2016/TT-BGTVT về việc không cấp giấy chứng nhận khả năng đi biển cho tàu biển từ ngày 01/7/2017.30/06/2017
013TI/17TBChiến dịch kiểm tra đặc biệt của Cơ quan An toàn hàng hải Trung Quốc (The China Maritime Safety Administration (MSA)) đối với tàu chở hàng rời (bulk carrier) có tổng dung tích từ 10.000 GT trở lên từ ngày 15/6/2017 đến ngày 31/12/2017.21/06/2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Download English
Tra cứu DS XCG hết niên hạn
PT thuỷ NĐ hết hạn ĐK
Danh sách các đơn vị TK hoặc thi công cải tạo XCG
Danh sách các đơn vị nghiệm thu XCG cải tạo
Danh sách các đơn vị thẩm định XCG cải tạo
Thông báo KT Tàu biển
Thông tin triệu hồi XCG
Tra cứu thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu XCG
Tra cứu XCG quá hạn KĐ
Danh sách phương tiện GTĐS quá hạn đăng kiểm
Tra cứu kiểm đinh XCG
Tra cứu GCN Tàu biển
Tra cứu GCN PTTNĐ
Tra cứu tiếp nhận HS công bố hợp quy
Tổng hợp số lượng GCN cấp cho XCG

Trung tâm VRQC

Trung tâm chứng nhân chất lượng

Trung tâm VMTC

Trung tâm VMTC

Trung tâm NETC

Trung tâm NETC

Phòng VAQ

Kiểm tra chất lượng xe cơ giới

Công trình biển

Công trình biển

Tin IMO

Kiểm tra, chứng nhận vật liệu,thiết bị

Danh mục SPCN được CN

Danh mục SPCN được công nhận

DS tàu lưu giữ

Danh sách tàu bị lưu giữ PSC

Đào tạo chứng chỉ SSO

Chứng chỉ SSO
Báo Giao thông vận tải

                                                 © 2008 Bản quyền thuộc về Cục Đăng kiểm Việt Nam

                                                                     Trụ sở chính: 18 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
                            Điện thoại: (84)04.37684719 - 37684716   Fax: (84)04.37684779 - 37684727   Email: vr-id@vr.org.vn   Website:http://www.vr.org.vn
                           Tổng biên tập trang Web: Trần Kỳ Hình    
Số lượt truy cập
16777217
Trang chủ   | Góp ý, trả lời   | Sơ đồ Web site   | Thư điện tử   | Liên lạc