TRANG CHỦ  | Quy chuẩn - Quy phạm - Tiêu chuẩn  | Góp ý xây dựng Quy chuẩn - Tiêu chuẩn  | Thư điện tử  | Liên lạc 
Giới thiệu
Mô hình tổ chức VR
Văn bản Pháp quy
Chức năng của VR
Ấn phẩm xuất bản
Thông tin chung
Đường thủy
Phương tiện cơ giới
Tin Quốc tế
Thử nghiệm xe cơ giới
Tin IMO
Các lĩnh vực khác
Tàu sông
Tàu biển
  Giới thiệu
  Phân cấp và kiểm tra tàu biển
  Quy chuẩn & tiêu chuẩn
  Thẩm định thiết kế
  Thông báo kỹ thuật
  Văn bản
  An ninh hàng hải
  Đánh giá HTQL an toàn
  Các hoạt động kiểm tra chứng nhận khác
  Thông báo nội bộ
  MLC 2006
  Hướng dẫn cho ĐKV và biểu mẫu ĐK
  TT kiểm tra tàu của PSC
  Thông tin IMO
  DS cơ sở cung cấp dịch vụ
  DS tàu bị lưu giữ
  DS nhà máy đóng tàu
Công trình biển
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Xe cơ giới đang lưu hành
Xe cơ giới NK, đóng mới
Thử nghiệm xe cơ giới
Phương tiện đường sắt
Công nghiệp
Khoa học CN & MT
Trung tâm Đào tạo
  Dữ liệu Tàu biển
  Dữ liệu Tàu sông
  PTCG nhập khẩu
  PTCG lắp ráp
  PTCG đang lưu hành
  Tài liệu chất lượng
Phòng ban, trung tâm
Chi cục, chi nhánh
Trung tâm đăng kiểm
Hình ảnh ĐKVN

Thứ bảy, 23/05/2015


THÔNG BÁO KỸ THUẬT TÀU BIỂN

Số TBNội dungNgày
014TI/15TBTriển khai thực hiện Thông tư số 06/2015/TT-BGTVT quy định về vùng hoạt động của tàu biển chở hàng trong vịnh Bắc Bộ.07/05/2015
013TI/15TBTrang bị van đóng nhanh cho các két dầu nhiên liệu trong buồng máy theo Quy định II-2/4.2.2.3.4 của Công ước SOLAS.07/05/2015
012TI/15TBThông tư MSC-MEPC.6/Circ.13 cập nhật ngày 31 tháng 3 năm 2015 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”03/04/2015
011TI/15TBNghị quyết MSC.388(94) về sửa đổi, bổ sung đối với Nghị quyết A.761(18) -24/02/2015
010/TI/15TBQuy định về trang bị hệ thống khí trơ bảo vệ két hàng cho tàu chở dầu và tàu chở hóa chất được đóng từ ngày 01 tháng 01 năm 201613/02/2015
009TI/15TBQuy định về trang bị máy tính kiểm tra ổn định hư hỏng (Damage Stability Instrument) cho tàu chở hàng lỏng12/02/2015
008TI/15TBQuy định mới của Công ước SOLAS về trang bị cứu hỏa cho khu vực xếp hàng trên boong của tàu được thiết kế để chở container có sống chính được đặt từ ngày 01 tháng 01 năm 201611/02/2015
007TI/15TBThông tư MSC.1/Circ.1499 về giải thích thống nhất Chương 3 của Bộ luật Quốc tế về các hệ thống an toàn chống cháy của tàu (FSS Code) liên quan đến bộ dụng cụ thở sử dụng không khí nén31/01/2015
006TI/15TBThông tư MSC.1/Circ.1485 khuyến nghị việc thực hiện sớm Quy định XI-1/7 của Công ước SOLAS về trang bị dụng cụ thử môi trường xách tay dùng để thử môi trường trong không gian kín của tàu29/01/2015
005TI/15TBThông tư MSC.1/Circ.1498 của Ủy ban An toàn hàng hải về tài liệu thông tin liên quan đến Bộ luật của IMO/ILO/UNECE về thực hành đối với việc đóng gói các đơn nguyên vận chuyển hàng hóa (CTU Code)23/01/2015
004TI/15TBThông tư MSC.1/Circ.1496 của Ủy ban An toàn hàng hải về giải thích thống nhất Phụ chương của Công ước SOLAS liên quan đến thông tin về hải đồ và hải đồ điện tử trong Bản ghi trang thiết bị đính kèm giấy chứng nhận an toàn trang thiết bị tàu hàng, giấy chứng nhận an toàn tàu khách, và giấy chứng nhận an toàn tàu hàng23/01/2015
003TI/15TBThông tư MSC.1/Circ.1495 của Ủy ban An toàn hàng hải về giải thích thống nhất Quy định V/23.3.3 của Công ước SOLAS liên quan đến thang hoa tiêu của tàu23/01/2015
002TI/15TBBộ luật của IMO/ILO/UNECE về thực hành đối với việc đóng gói các đơn nguyên vận chuyển hàng hóa (CTU Code)23/01/2015
001TI/15CTBHướng dẫn giám sát kỹ thuật công trình biển07/01/2015
001TI/15TBNghị định số 121/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2014 quy định chi tiết một số điều của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 và chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển05/01/2015
026TI/14TBThông tư MSC-MEPC.6/Circ.13 cập nhật ngày 31 tháng 12 năm 2014 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”31/12/2014
025TI/14TBThực hiện Bộ luật quốc tế về vận chuyển xô hàng rời rắn bằng đường biển15/12/2014
024TI/14TBMột số quy định quan trọng của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.15/12/2014
023TI/14TBIndonesia đã phê chuẩn gia nhập Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất do ô nhiễm dầu nhiên liệu (BUNKERS 2001) và Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu (AFS 2001).17/11/2014
022TI/14TBQuy định mới về hàm lượng lưu huỳnh trong dầu nhiên liệu sử dụng cho tàu biển hoạt động trong khu vực kiểm soát phát thải có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 201528/10/2014
021TI/14TBThông tư MSC-MEPC.6/Circ.12 cập nhật ngày 30 tháng 9 năm 2014 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”01/10/2014
020TI/14TBCấp lại Giấy chứng nhận ngăn ngừa ô nhiễm dầu (IOPP) và Phụ bản đính kèm (IOPP.SA và IOPP.SB).26/09/2014
019TI/14TBThông báo số 3484 và 3485 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về bệnh do virút ebola16/09/2014
018TI/14TBChiến dịch kiểm tra tập trung của các Chính quyền cảng thành viên Riyadh-MOU về các hệ thống an toàn chống cháy của tàu từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 201415/09/2014
017TI/14TBGiải thích thống nhất đối với chương II-2 SOLAS, Bộ luật quốc tế về các hệ thống08/09/2014
016TI/14TBCấp lại Giấy chứng nhận phù hợp chở xô hóa chất nguy hiểm (CHM) và Danh04/09/2014
015TI/14TBPhương pháp chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu của máy lái chính và máy lái phụ trang bị cho tàu theo Quy định II-1/19 của Công ước SOLAS được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MSC.365(93)26/08/2014
014TI/14TBThông tư MSC.1/Circ.1475 của IMO - Hướng dẫn liên quan đến khối lượng toàn bộ được xác nhận của container vận chuyển hàng hóa25/08/2014
013TI/14TBThông tư MSC.1/Circ.1477 của IMO - Hướng dẫn lựa chọn dụng cụ thử môi trường xách tay dùng để thử môi trường trong không gian kín của tàu theo Quy định XI-1/7 của Công ước SOLAS25/08/2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Download English
PT hết niên hạn SD
PT thuỷ NĐ hết hạn ĐK
Danh sách các đơn vị TK hoặc thi công cải tạo XCG
Danh sách các đơn vị nghiệm thu XCG cải tạo
Danh sách các đơn vị thẩm định XCG cải tạo
Thông báo kỹ thuật TB
Thông tin triệu hồi XCG
Tài liệu HD tính điều chỉnh khối lượng HCCC CP của SMRM
DS chứng chỉ chất lượng XCG nhập khẩu bị thất lạc
Tra cứu thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu XCG
Tra cứu DS XCG quá hạn KĐ
Tra cứu phương tiện

Trung tâm VRQC

Trung tâm chứng nhân chất lượng

Trung tâm VMTC

Trung tâm VMTC

Trung tâm NETC

Trung tâm NETC

Phòng VAQ

Kiểm tra chất lượng xe cơ giới

Công trình biển

Công trình biển

Tin IMO

Kiểm tra, chứng nhận vật liệu,thiết bị

Danh mục SPCN được CN

Danh mục SPCN được công nhận

DS tàu lưu giữ năm 2015

Danh sách tàu bị lưu giữ PSC năm 2015

Đào tạo chứng chỉ SSO

Chứng chỉ SSO
Báo Giao thông vận tải

                                                 © 2008 Bản quyền thuộc về Cục Đăng kiểm Việt Nam

                                                                     Trụ sở chính: 18 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
                            Điện thoại: (84)04.37684719 - 37684716   Fax: (84)04.37684779 - 37684727   Email: vr-id@vr.org.vn   Website:http://www.vr.org.vn
                           Tổng biên tập trang Web: Trần Kỳ Hình    Phụ trách nội dung: Nguyễn Hữu Phan      Thiết kế: Phan Trung Nghĩa
Số lượt truy cập
10286216
Trang chủ   | Góp ý, trả lời   | Sơ đồ Web site   | Thư điện tử   | Liên lạc