TRANG CHỦ  | Quy chuẩn - Quy phạm - Tiêu chuẩn  | Thư điện tử  | Liên lạc  | Thông báo tập huấn để cấp lại GCN CSO và SSO. |
Giới thiệu
Mô hình tổ chức VR
Văn bản Pháp quy
Chức năng của VR
Ấn phẩm xuất bản
Thông tin chung
Đường thủy
Phương tiện cơ giới
Tin Quốc tế
Thử nghiệm xe cơ giới
Tin IMO
Các lĩnh vực khác
Tàu sông
Tàu biển
  Giới thiệu
  Phân cấp và kiểm tra tàu biển
  Quy chuẩn & tiêu chuẩn
  Thẩm định thiết kế
  Thông báo kỹ thuật
  Văn bản
  An ninh hàng hải
  Đánh giá HTQL an toàn
  Các hoạt động kiểm tra chứng nhận khác
  Thông báo nội bộ
  MLC 2006
  Hướng dẫn cho ĐKV và biểu mẫu ĐK
  TT kiểm tra tàu của PSC
  Thông tin IMO
  DS cơ sở cung cấp dịch vụ
  DS tàu bị lưu giữ
  DS nhà máy đóng tàu
Công trình biển
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Xe cơ giới đang lưu hành
Xe cơ giới NK, đóng mới
Thử nghiệm xe cơ giới
Phương tiện đường sắt
Công nghiệp
Khoa học CN & MT
Trung tâm Đào tạo
Tài chính - KHĐT
  Dữ liệu Tàu biển
  Dữ liệu Tàu sông
  PTCG nhập khẩu
  PTCG lắp ráp
  PTCG đang lưu hành
  Tài liệu chất lượng
Phòng ban, trung tâm
Chi cục, chi nhánh
Trung tâm đăng kiểm
Hình ảnh ĐKVN

Thứ ba, 26/07/2016


THÔNG BÁO KỸ THUẬT TÀU BIỂN

Số TBNội dungNgày
022TI/16TBChiến dịch kiểm tra tập trung năm 2016 về bố trí sắp xếp, chằng buộc13/07/2016
001TI/16CTBHủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia và Công bố Tiêu chuẩn quốc gia13/07/2016
021TI/16TBThông tư MSC-MEPC.6/Circ.14 cập nhật ngày 30 tháng 6 năm 2016 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”.01/07/2016
020TI/16TBTrang bị dụng cụ thử môi trường xách tay cho tàu có tổng dung tích từ 50023/06/2016
019TI/16TBThông báo nội dung kỳ họp MEPC 67 từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 4 năm 2016 và MSC 96 từ ngày 11 đến 20 tháng 5 năm 2016.17/06/2016
018TI/16TBTóm t ắt các yêu cầu về bảo quản, bảo dưỡng, thử và huấn luyện trên tàu 25/04/2016
017TI/16TB Thông t ư MSC-MEPC.6/Circ.14 cập nhật ngày 31 tháng 3 năm 2016 của 01/04/2016
016TI/16TB B ố trí kênh mới đối với thiết bị in trực tiếp băng hẹp tần số cao (new 28/03/2016
015TI/16TB Kéo dài thời gian chuyển tiếp đối với Tiêu chuẩn S-52 và S-64 của 28/03/2016
014TI/16TBSửa đổi, bổ sung đối với Phụ lục VI “Các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm không khí từ tàu” của Công ước MARPOL theo Nghị quyết MEPC.258(67) có hiệu lực từ ngày 01/3/2016. 26/02/2016
013TI/16TBHướng dẫn của Cơ quan An toàn hàng hải Trung Quốc về thẩm tra các biện pháp kiểm soát phát thải trong khu vực kiểm soát phát thải của Trung Quốc.22/02/2016
012TI/16TBNghị quyết A.1104(29) về Hướng dẫn kiểm tra tàu theo hệ thống hài hòa kiểm tra và cấp giấy chứng nhận (HSSC) năm 2015.15/02/2016
011TI/16TBNghị quyết A.1108(29) về sửa đổi bổ sung đối với khuyến nghị về bố trí sử dụng cho hoa tiêu lên, xuống tàu theo Nghị quyết A.1045(27).15/02/2016
010TI/16TBNghị quyết A.1106(29) về hướng dẫn sửa đổi đối với việc vận hành trên tàu hệ thống nhận dạng tự động (AIS).15/02/2016
009TI/16TBThực hiện giải thích thống nhất SC 267 của Hiệp hội các tổ chức phân cấp tàu quốc tế (IACS) liên quan đến hệ thống nhả và thu hồi xuồng cứu sinh.02/02/2016
008TI/16TBThông tư CCC.1/Circ.2 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về vận chuyển bôxít có có thể hóa lỏng.02/02/2016
007TI/16TBTrang bị dụng cụ thử môi trường xách tay cho tàu biển từ ngày 01/7/2016.01/02/2016
006TI/16TBBan hành tiêu chuẩn sửa đổi đối với hệ thống hiển thị và thông tin hải đồ điện tử (ECDIS).01/02/2016
005TI/16TBTừ ngày 01/4/2016, tàu khi neo đậu tại các cảng cốt lõi trong khu vực Đồng bằng sông Dương Tử của Trung Quốc phải sử dụng dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh không quá 0,5%.29/01/2016
004TI/16TBTính nguyên vẹn của đường ống hút và xả của bơm cứu hỏa sự cố đi xuyên qua buồng máy trên các tàu được đặt sống chính vào hoặc sau ngày 01/09/1984 và trước ngày 01/07/2002.22/01/2016
003TI/16TBThực hiện Nghị quyết MEPC.266(68) về sửa đổi, bổ sung đối với Quy định 12, Phụ lục I của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL).21/01/2016
002TI/16TBVăn bản số 51/ĐKVN-TB ngày 07/01/2016 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc triển khai thực hiện Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu.08/01/2016
001TI/16TBThông tư MSC-MEPC.6/Circ.14 cập nhật ngày 31 tháng 12 năm 2015 của IMO về “Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”.05/01/2016
038TI/15TBVăn bản số 5441/ĐKVN-QP ngày 28/12/2015 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc Trang bị máy tính kiểm tra ổn định cho tàu biển chở hàng lỏng.30/12/2015
037TI/15TBKế hoạch thực hiện khu vực kiểm soát phát thải ôxít lưu huỳnh từ tàu thủy của Trung Quốc.25/12/2015
036TI/15TBMột số lưu ý nhằm đảm bảo an toàn khi vận chuyển hàng rời có thể hóa lỏng bằng tàu.11/12/2015
035TI/15TBThư chính sách của Tổ chức Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG) về gian hạn thời hạn thực hiện phương pháp quản lý nước dằn tàu được phê chuẩn, sửa đổi 2.08/12/2015
034TI/15TBÁp dụng sửa đổi, bổ sung của Công ước SOLAS theo Nghị quyết MSC.365(93) về lối thoát từ buồng máy.08/12/2015
033TI/15TBThông tin cập nhật của Tổ chức Bảo vệ vờ biển Hoa Kỳ (USCG) về quy định quản lý nước dằn tàu.16/11/2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Download English
Tra cứu DS XCG hết niên hạn
PT thuỷ NĐ hết hạn ĐK
Danh sách các đơn vị TK hoặc thi công cải tạo XCG
Danh sách các đơn vị nghiệm thu XCG cải tạo
Danh sách các đơn vị thẩm định XCG cải tạo
Thông báo KT Tàu biển
Thông tin triệu hồi XCG
Tra cứu thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu XCG
Tra cứu XCG quá hạn KĐ
Tra cứu kiểm đinh XCG
Tra cứu GCN Tàu biển
Tra cứu GCN PTTNĐ

Trung tâm VRQC

Trung tâm chứng nhân chất lượng

Trung tâm VMTC

Trung tâm VMTC

Trung tâm NETC

Trung tâm NETC

Phòng VAQ

Kiểm tra chất lượng xe cơ giới

Công trình biển

Công trình biển

Tin IMO

Kiểm tra, chứng nhận vật liệu,thiết bị

Danh mục SPCN được CN

Danh mục SPCN được công nhận

DS tàu lưu giữ

Danh sách tàu bị lưu giữ PSC

Đào tạo chứng chỉ SSO

Chứng chỉ SSO
Báo Giao thông vận tải

                                                 © 2008 Bản quyền thuộc về Cục Đăng kiểm Việt Nam

                                                                     Trụ sở chính: 18 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
                            Điện thoại: (84)04.37684719 - 37684716   Fax: (84)04.37684779 - 37684727   Email: vr-id@vr.org.vn   Website:http://www.vr.org.vn
                           Tổng biên tập trang Web: Trần Kỳ Hình    Phụ trách nội dung: Nguyễn Hữu Phan      Thiết kế: Phan Trung Nghĩa
Số lượt truy cập
14295902
Trang chủ   | Góp ý, trả lời   | Sơ đồ Web site   | Thư điện tử   | Liên lạc