Cấp giấy chứng nhận thợ hàn

Mã thủ tục 1.000300
Loại thủ tục Thủ tục hành chính
Cấp độ Cấp độ 2
Cơ quan ban hành Cục đăng kiểm Việt Nam
Phòng ban thực hiện Phòng Công nghiệp
Loại hình công việc Kiểm tra chứng nhận thợ hàn
Các bước thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận thợ hàn đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.

b) Giải quyết TTHC: - Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ: nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện ngay trong ngày làm việc (nếu nộp hồ sơ trực tiếp); hoặc hướng dẫn hoàn thiện trong 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính và hình thức phù hợp khác; nếu hồ sơ đầy đủ thì thống nhất thời gian kiểm tra tay nghề thực tế.

- Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức kiểm tra tay nghề thực tế tại địa điểm do tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ yêu cầu. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra tay nghề, Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận thợ hàn cho cá nhân có kết quả kiểm tra tay nghề đạt yêu cầu.

Cách thức thực hiện Trực tiếp, Dịch vụ bưu chính
Cơ quan tiếp nhận Cục Đăng kiểm Việt Nam, Các đơn vị đăng kiểm.
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã
Hồ sơ thủ tục

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận thợ hàn bao gồm:

1) 01 (một) giấy đề nghị theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

2) 01 (một) ảnh mầu cỡ 4 x 6 cm của người đề nghị được cấp giấy chứng nhận thợ hàn chụp trong thời gian không quá 06 tháng (mặt sau của ảnh có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh).

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận thợ hàn
Lệ phí 1. Giá kiểm tra chứng nhận tay nghề thợ hàn được tính theo Thông tư số 234/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Ngày có hiệu lực 01/07/2017
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra tay nghề đạt yêu cầu
Tình trạng hiệu lực Ban hành theo Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT, ngày 07/12/2016
Biểu mẫu
Văn bản liên quan
Số ký hiệu Trích yếu Tải về
18/2014/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu và hàn thiết bị áp lực trong giao thông vận tải
61/2013/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa
12/2010/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia “Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”