Đánh giá, cấp giấy chứng nhận phù hợp cho công ty tàu biển theo Bộ luật quản lý an toàn Quốc tế (Bộ luật ISM)

Mã thủ tục 2.000075
Loại thủ tục Thủ tục hành chính
Cấp độ Cấp độ 2
Phòng ban thực hiện Trung tâm chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng và an toàn (VRQC)
Loại hình công việc Đánh giá Hệ thống quản lý an toàn (ISM Code)
Các bước thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận phù hợp cho công ty tàu biển đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.

b) Giải quyết TTHC

Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ: nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện ngay trong ngày làm việc (nếu nộp hồ sơ trực tiếp); hoặc hướng dẫn hoàn thiện trong 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính và hình thức phù hợp khác; nếu hồ sơ đầy đủ thì thống nhất thời gian đánh giá tại công ty.

Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành đánh giá hệ thống quản lý an toàn tại công ty tàu biển, nếu đạt yêu cầu thì cấp hoặc xác nhận hiệu lực giấy chứng nhận phù hợp (DOC) theo quy định của Bộ luật ISM trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ khi hoàn thành đánh giá; nếu không đạt yêu cầu thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân.

Cách thức thực hiện Trực tiếp, Trực tuyến, Dịch vụ bưu chính
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cục Đăng kiểm Việt Nam
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã
Hồ sơ thủ tục
 
01 (một) giấy đề nghị theo mẫuBản chính: 1
Bản sao: 0
01 (một) bộ tài liệu hệ thống quản lý an toàn của công ty tàu biển (đối với trường hợp đánh giá tạm thời hoặc lần đầu);Bản chính: 1
Bản sao: 0
01 (một) bản sao tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quản lý, thuê tàu trần và cam kết thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của Bộ luật ISM nếu công ty không phải là chủ sở hữu tàu biển (đối với trường hợp đánh giá tạm thời hoặc lần đầu).Bản chính: 0
Bản sao: 1
Kết quả thực hiện Cấp hoặc xác nhận hiệu lực Giấy chứng nhận phù hợp (DOC)
Lệ phí Lệ phí : 50000 Đồng (50.000 đồng/01 giấy chứng nhận)
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ khi hoàn thành đánh giá.
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực