Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế cho thiết bị xếp dỡ, nồi hơi và thiết bị áp lực nhập khẩu sử dụng trong giao thông vận tải

Mã thủ tục 1.004977
Loại thủ tục Thủ tục hành chính
Cấp độ Cấp độ 2
Cơ quan ban hành Cục đăng kiểm Việt Nam
Phòng ban thực hiện Phòng Công nghiệp
Loại hình công việc Sản phẩm công nghiệp
Các bước thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:

Cơ sở thiết kế nộp hồ sơ đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.

b) Giải quyết TTHC:

Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cơ sở thiết kế hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành thẩm định thiết kế: Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì thông báo bằng văn bản cho cơ sở thiết kế; Nếu đạt yêu cầu thì cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế theo mẫu kèm theo 01 bộ hồ sơ thiết kế đã được thẩm định cho cơ sở thiết kế.

Cách thức thực hiện Trực tiếp, Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã
Hồ sơ thủ tục

Trường hợp không có quy định trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn thì hồ sơ thiết kế tối thiểu gồm (Đối với thiết bị hoán cải):

Bản thuyết minh tính toán thiết kế liên quan đến nội dung hoán cải
Bản vẽ tổng thể của thiết bị trước và sau hoán cải
Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật tổng thành, hệ thống để hoán cải
Quy trình kiểm tra và thử

 

Trường hợp không có quy định trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn thì hồ sơ thiết kế tối thiểu gồm (Đối với thiết bị sản xuất, lắp ráp):

Bản thuyết minh thiết kế;
Bản tính toán thiết kế;
Các bản vẽ tổng thành, kết cấu chính của thiết bị;
Bản vẽ sơ đồ nguyên lí hoạt động và các đặc trưng kỹ thuật chính;
Danh mục các tổng thành, bộ phận chính kèm theo các thông số, tính năng kỹ thuật;

Quy trình kiểm tra và thử.

01 Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế theo mẫu;
03 bộ Hồ sơ thiết kế thiết bị (bản chính) theo quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn tương ứng.
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế cho thiết bị xếp dỡ, nồi hơi và thiết bị áp lực nhập khẩu sử dụng trong giao thông vận tải
Lệ phí Lệ phí : 50000 Đồng (Lệ phí cấp giấy chứng nhận 50.000 đồng/01Giấy chứng nhận) Phí : (Phí kiểm định theo biểu phí tại Thông tư số 165/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.)
Thời hạn giải quyết Trong phạm vi 03 ngày làm việc sau khi hoàn thành thẩm định đạt kết quả theo quy định
Biểu mẫu
Văn bản liên quan
Số ký hiệu Trích yếu Tải về
1303/QĐ-BGTVT Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Đăng kiểm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam
234/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ GIÁ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG TÀU BIỂN, CÔNG TRÌNH BIỂN; SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP LẮP ĐẶT TRÊN TÀU BIỂN, CÔNG TRÌNH BIỂN; ĐÁNH GIÁ, CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ PHÊ DUYỆT, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, CHỨNG NHẬN LAO ĐỘNG HÀNG HẢI
26/2010/TT-BGTVT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ
35/2011/TT-BGTVT Quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải
44/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
64/2015/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và chế tạo công-te-nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải
04/2015/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra thiết bị cứu sinh dùng cho phương tiện thủy nội địa
06/2013/TT-BGTVT Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các quy phạm liên quan tàu biển
28/2012/TT-BGTVT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu biển"
32/2011/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Xem thêm