Cấp lại Giấy chứng nhận, tem kiểm định chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

Mã thủ tục 1.000017
Loại thủ tục Thủ tục hành chính
Cấp độ Cấp độ 1
Phòng ban thực hiện Phòng Đường sắt
Loại hình công việc Kiểm tra chứng nhận chất lượng phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt SXLR
Các bước thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Tổ chức, cá nhân gửi giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt đến Cục Đăng kiểm Việt Nam

b) Giải quyết TTHC:

- Sau khi nhận được đề nghị, căn cứ hồ sơ đăng kiểm của phương tiện, nếu giấy chứng nhận của phương tiện còn hiệu lực, Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp lại giấy chứng nhận theo thời hạn của giấy chứng nhận đã bị hư hỏng hoặc mất trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị; nếu giấy chứng nhận của phương tiện đã hết hiệu lực, Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo trả lời không cấp lại giấy chứng nhận.

Cách thức thực hiện Trực tiếp, Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã
Hồ sơ thủ tục
Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận theo mẫu quy định
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt
Lệ phí Lệ phí : 50000 Đồng (Lệ phí cấp giấy chứng nhận)
Ngày có hiệu lực 01/02/2016
Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực