Tạo dựng “thương hiệu” Đăng kiểm bằng chất lượng

12/02/2019

Đây được xem là yếu tố cốt lõi giúp nâng tầm “nội lực” của lĩnh vực đăng kiểm trước những thách thức mới trong thời kỳ hội nhập mạnh mẽ.

​​​​Anh_1

Khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin

Đánh giá về chặng đường 5 năm chuyển biến mạnh mẽ của lĩnh vực đăng kiểm, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ bày tỏ: “Hơn lúc nào hết, lĩnh vực đăng kiểm đang ngày càng khẳng định nỗ lực hiện đại hóa bằng chất lượng, tạo dựng niềm tin ngày một lớn hơn, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Xuyên suốt 5 năm qua, lĩnh vực đăng kiểm phải đối diện với rất nhiều vấn đề “nóng” nhưng toàn ngành Đăng kiểm đã quyết liệt vượt qua mọi thách thức”.

Theo Thứ trưởng Lê Đình Thọ, thước đo chuẩn mực cho sự chuyển mình của lĩnh vực nhạy cảm này chính là sự hài lòng của người dân và những đóng góp quan trọng cho xã hội. Đó là sự phối hợp có hiệu quả cao trong việc giải quyết những tồn tại của ngành GTVT, đảm bảo tuyệt đối ATGT và diệt trừ tận gốc mọi tiêu cực, nhất là “tiêu cực vặt”.

“Trong năm qua hầu như không còn hiện tượng tiêu cực, minh chứng rõ nhất là không có bất kỳ đơn thư khiếu nại tố cáo nào và sự hài lòng của người dân đối với đăng kiểm ngày càng được nâng cao. Về nhiệm vụ bảo đảm ATGT, tôi đã rà soát và không có bất kỳ vụ TNGT nào xảy ra mà nguyên nhân xuất phát từ chất lượng đăng kiểm. Đây chính là điều kiện để đánh giá rõ nét nhất sự chuyển biến mạnh mẽ đáng khen ngợi của lĩnh vực đăng kiểm”, Thứ trưởng khẳng định.

Xét về “nội lực”, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho rằng, đăng kiểm hiện nay sở hữu nguồn nhân lực “hiếm có” với nền tảng kiến thức, trí tuệ cao, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và đặc biệt là rất đồng đều trên mọi mặt. Đây sẽ là một trong những nền móng vững chắc giúp lĩnh vực đăng kiểm phát huy thành tựu trong thời gian tới.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước đang trên đà hội nhập mạnh mẽ với nhiều bước phát triển vượt bậc, trong đó có GTVT, nền công nghiệp sản xuất phương tiện cơ giới, chiến lược phát triển kinh tế biển... thì lĩnh vực đăng kiểm cũng sẽ đối mặt với nhiều thách thức mới rất khó khăn.

“Yếu tố cốt lõi để đăng kiểm phát triển là phải tạo dựng được thương hiệu, uy tín. Để làm được điều này thì chất lượng đăng kiểm phải ngày càng tốt hơn, khẳng định được vị thế, tạo dựng niềm tin ngày một lớn mạnh hơn nữa”, Thứ trưởng Lê Đình Thọ nhấn mạnh.

Theo đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) cần phải tập trung nghiên cứu những giải pháp nâng tầm nội lực của đăng kiểm nhằm thích ứng với điều kiện thực tiễn, góp phần thúc đẩy hiệu quả cho sự phát triển của xã hội. Trong đó, nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn cần được chú trọng, đồng thời thực hiện tốt công tác tham mưu, giải tỏa những áp lực cho Chính phủ.

Cục ĐKVN cũng cần phối kết hợp với các cơ quan chức năng nhằm đạt hiệu quả cao hơn trong công tác cải cách thủ tục hành chính vốn được Cục thực hiện rất tốt trong những năm qua. Bên cạnh đó, Cục phải tiếp tục nghiên cứu mô hình phát triển, có cơ chế để đầu tư cơ sở hạ tầng cũng như củng cố lại nguồn nhân lực cho lĩnh vực đăng kiểm, đặc biệt là tại các địa phương, từ đó góp phần nâng cao năng lực, chất lượng đăng kiểm.


Nâng tầm “nội lực”

Nhìn lại kết quả thực hiện nhiệm vụ của lĩnh vực đăng kiểm trong năm qua, thành tựu của Cục ĐKVN đạt được là nhờ sự quan tâm của Chính phủ, lãnh đạo Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia. Cùng với đó là sự phối hợp, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của các địa phương, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành, các tổ chức quốc tế, người dân, các doanh nghiệp…

Cùng với đó là sự đoàn kết nhất trí, phát huy vai trò lãnh đạo tập thể, kết hợp với các tổ chức đoàn thể, công khai minh bạch, dân chủ trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện của lãnh đạo Cục ĐKVN đã tạo sự đồng thuận, yên tâm công tác của cán bộ, CNVC, lao động, giúp Cục ĐKVN thực hiện tốt nhiệm vụ công tác, thực hiện thành công các mục tiêu đề ra.

Về những chuyển biến từ nội tại, Cục trưởng Cục ĐKVN Trần Kỳ Hình cho biết, đội ngũ cán bộ đăng kiểm có trình độ chuyên môn kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu công tác đăng kiểm trên toàn quốc. Thậm chí trong môi trường quốc tế, đội ngũ cán bộ đăng kiểm Việt Nam cũng được các tổ chức đăng kiểm nước ngoài công nhận và ủy quyền thực hiện đánh giá, kiểm tra phương tiện.

Đặc biệt, công tác kiểm tra, phối hợp kiểm tra liên ngành với các lực lượng chức năng của Trung ương và địa phương đã được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả cao. Công tác thanh tra, kiểm tra của Cục được thực hiện nghiêm túc, qua đó phát hiện các vi phạm và xử lý nghiêm khắc, khách quan, kịp thời, góp phần răn đe, tạo sự chuyển biến nhận thức của cán bộ, nhân viên làm công tác đăng kiểm.

“Đã có sự chuyển biến, thay đổi về ý thức phục vụ nhân dân, vai trò trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực thi công vụ”, Cục trưởng Trần Kỳ Hình khẳng định.

Về nền tảng nâng cao chất lượng đăng kiểm, Cục trưởng Trần Kỳ Hình đánh giá đó là khả năng ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại. Cục ĐKVN xác định ứng dụng công nghệ vào công tác đăng kiểm là nhiệm vụ then chốt. Trên cơ sở đó, Cục luôn chủ động ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hệ thống, đặt quyết tâm cao trong việc tự động hóa nghiệp vụ đăng kiểm nhằm nâng cao hiệu quả giám sát chất lượng an toàn kỹ thuật và phòng ngừa ô nhiễm môi trường phương tiện.

Trong năm qua, Cục ĐKVN đã tiếp tục xây dựng, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy phạm các lĩnh vực đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị GTVT...  Các văn bản thường xuyên được cập nhật, sửa đổi để phù hợp với thực tế và yêu cầu quản lý của Nhà nước.

Đồng thời, lĩnh vực đăng kiểm đã thực hiện rà soát và cắt giảm điều kiện kinh doanh, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và thủ tục hành chính hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra. Cục cũng đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử; tiếp tục duy trì và mở rộng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến với mục tiêu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. Công tác đăng kiểm ngày càng được cải tiến, thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, cải cách theo hướng loại bỏ bớt, đơn giản hóa.

Tác giả: T. Vũ