Sẽ xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo đơn vị không đảm bảo tiến độ kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản

12/02/2020

Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp về tình hình thực hiện và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai công tác liên thông, kết nối phần mềm quản lý văn bản đối với các đơn vị chưa thực hiện, chậm thực hiện chiều 11/2.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chủ trì cuộc họp

Theo đó, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu đại diện các đơn vị chưa thực hiện kết nối với trục liên thông văn bản của Bộ, sau cuộc họp này khẩn trương xây dựng kế hoạch, kịch bản thực hiện triển khai phần mềm quản lý văn bản và kết nối với trục liên thông văn bản của Bộ như xây dựng mới, nâng cấp hoặc thuê mua phần mềm hoặc dịch vụ công nghệ thông tin theo đúng quy định của pháp luật, bám sát tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT.

"Từ nay đến 1/6/2020 không còn nhiều thời gian, vì vậy các đơn vị phải khẩn trương quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ này. Vì từ ngày 01/6, Bộ sẽ cương quyết chỉ thực hiện việc gửi nhận, xử lý văn bản trên môi trường mạng và chấm dứt việc gửi nhận văn bản giấy. Do vậy, đến thời điểm đó, nếu đơn vị nào chưa kết nối vào trục liên thông văn bản của Bộ sẽ trở thành ốc đảo, tê liệt hoạt động vì không nhận được văn bản chỉ đạo của Bộ cũng như không trình, gửi được các văn bản lên Bộ", Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, thời gian qua, Bộ đã có nhiều văn bản hướng dẫn  và đôn đốc các đơn vị thực hiện. Tuy nhiên sự vào cuộc của một số đơn vị còn chậm.  Nguyên nhân chính, tgeo Thứ trưởng chỉ rõ là sự nhận thức của lãnh đạo các đơn vị này chưa đúng với tinh thần quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ GTVT. Công tác tổ chức triển khai tại các đơn vị còn lúng túng.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các đơn vị không vì lý do này, lý do khác mà không hoàn thành việc triển khai kết nối các hệ thống quản lý văn bản để gửi, nhận văn bản điện tử với trục liên thông văn bản của Bộ. Trung tâm CNTT và Văn phòng Bộ phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện theo đúng tiến độ của Bộ, kịp thời hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị.

"Trung tâm CNTT và Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu cho lãnh đạo Bộ xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo các đơn vị không đảm bảo tiến độ công việc. Văn phòng Bộ sớm xây dựng kế hoạch tập huấn cho các đơn vị về quy trình xử lý, quản lý văn bản trong môi trường mạng", Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chỉ đạo.

Trước đó, báo cáo về tình hình triển khai liên thông các hệ thống văn bản để gửi, nhận văn bản điện tử của các đơn vị thuộc Bộ GTVT, ông Lê Thanh Tùng, Quyền Giám đốc Trung tâm CNTT cho biết, từ tháng 01/2019, Trung tâm CNTT đã phối hợp với Văn phòng Bộ kết nối phần mềm quản lý văn bản của Bộ với Trục liên thông văn bản quốc gia, với 16 đơn vị gồm: các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cục QLXD và CLCTGT và Trung tâm CNTT. Đến nay, Trung tâm CNTT phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng tài liệu nghiệp vụ gửi, nhận văn bản điện tử; tài liệu kỹ thuật hướng dẫn kết nối, gửi đến tất cả các đơn vị còn lại phải kết nối, đồng thời tổ chức làm việc với các đơn vị trên để khảo sát hiện trạng phần mềm QLVB của các đơn vị, thảo luận và thống nhất nghiệp vụ gửi, nhận văn bản điện tử và các vấn đề về kỹ thuật kết nối.

"Đến hết ngày 31/01/2020, đã có 34/55 đơn vị kết nối thành công với Trục liên thông văn bản của Bộ", ông Lê Thanh Tùng khẳng định.

Cũng theo Q.Giám đốc Trung tâm CNTT, kết quả đã có 22.957 văn bản được gửi, nhận qua Trục văn bản Bộ GTVT (nhận 15.294 văn bản, gửi 7.663 văn bản) và 17.848 văn bản trao đổi với các đơn vị ngoài Bộ thông qua Trục văn bản quốc gia (nhận 13.010 văn bản, gửi 4.838 văn bản). Tuy nhiên, hiện vẫn còn 21/55 đơn vị chưa có phần mềm hoặc có phần mềm nhưng chưa có kế hoạch kết nối. 

Để giải quyết các vướng mắc, khó khăn của các đơn vị, ông Lê Thanh Tùng đề xuất các đơn vị cần xem xét thực hiện theo một trong hai hướng trang bị phần mềm riêng cho đơn vị để dần hình thành cách quản lý, điều hành theo phương thức hiện đại đối với đơn vị có quy mô lớn và thuê dịch vụ phần mềm quản lý văn bản điều hành của các đối tác lớn đối với các đơn vị nhỏ, nhu cầu phát sinh gửi, nhận văn bản ít.

"Đề nghị 21 đơn vị còn lại hoàn thành kết nối các hệ thống quản lý văn bản để gửi, nhận văn bản điện tử với trục liên thông văn bản Bộ GTVT trước ngày 30/5/2020", ông Lê Thanh Tùng đề xuất.