Bộ GTVT yêu cầu tăng cường họp, điều hành trực tuyến trong thời gian dịch bệnh Covid-19

23/03/2020

Ngày 20/3/2020, Bộ GTVT đã có Văn bản số 2587/BGTVT-TTCNTT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT tăng cường họp, điều hành trực tuyến trong thời gian dịch bệnh Covid-19.


Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tăng cường họp, điều hành trực tuyến trong thời gian dịch bệnh Covid-19 (Trong ảnh: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 của Bộ GTVT được tổ chức trực tuyến vào ngày 2/1/2020 với 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố toàn quốc)

Văn bản nêu rõ: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT đã có các chỉ đạo về việc không tập trung đông người, giảm các cuộc họp chưa thực sự cần thiết và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý, điều hành. Trong thời gian qua, Trung tâm CNTT đã phối hợp với Cộng đồng nguồn mở Việt Nam tìm hiểu và thử nghiệm giải pháp họp, điều hành trực tuyến. Theo báo cáo của Trung tâm CNTT, đến nay đã hoàn thành lựa chọn giải pháp, cài đặt tại hạ tầng CNTT của Bộ GTVT, thử nghiệm và sẵn sàng triển khai miễn phí cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT phục vụ công tác họp, điều hành trực tuyến. 

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của các cơ quan, đơn vị được liên tục, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường triển khai áp dụng, sử dụng các nền tảng, giải pháp họp, hội nghị trực tuyến, văn phòng làm việc trực tuyến để hạn chế các cuộc họp, hội nghị, hội thảo tập trung đông người để nâng cao hiệu quả, giảm chi phí hành chính và duy trì hoạt động ổn định của các cơ quan, đơn vị trong các trường hợp gián đoạn do dịch bệnh gây ra. 

Trung tâm Công nghệ thông tin cung cấp miễn phí phần mềm họp, điều hành trực tuyến; đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có nhu cầu. Chi tiết liên hệ Trung tâm Công nghệ thông tin: ông Hoàng Mạnh Cường, điện thoại: 0983.843.786 hoặc ông Ngọc Anh Trung, điện thoại: 0966.691.666.

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc, khẩn trương thực hiện./.