IMO kêu gọi hành động để ngăn chặn cướp biển ở Vịnh Guinea

22/02/2021

Tăng cường sự hợp tác và thực hiện các thực hành cần thiết tốt nhất để tránh, ngăn chặn và báo cáo các vụ việc cướp biển tấn công đe dọa tàu và thuyền viên tại Vịnh Guinea.

Ảnh minh họa.

Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) - Ông Kitack Lim đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự leo thang cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng của các vụ tấn công của cướp biển nhằm vào tàu và thuyền viên ở khu vực Vịnh Guinea. Ông nhấn mạnh, tất cả các bên liên quan cần hợp tác để khôi phục an ninh và giảm thiểu các đe dọa đến an toàn và an ninh của thuyền viên và các tàu đang hoạt động trong khu vực.

Tình hình cấp bách đã được nhấn mạnh bởi cuộc tấn công của cướp biển vào tàu chở container Mozart ngày 23/01/2021, dẫn đến một thuyền viên bị chết và 15 thuyền viên khác bị cướp biển bắt cóc.

Trong thư số 4382 đề ngày 10/02/2021 với tiêu đề "Cướp biển tại Vịnh Guinea", Tổng thư ký IMO cho biết, tổ chức này đã và đang hành động để tăng cường sự phối hợp các sáng kiến của các bên liên quan, bao gồm cả việc tạo điều kiện cho các cuộc họp với đại diện của ngành hàng hải, Cơ quan An toàn và Chính quyền Hàng hải Nigeria (NIMASA), Trung tâm Điều phối liên vùng để thực hiện Chiến lược khu vực về an toàn và an ninh hàng hải ở Trung và Tây Phi (ICC).

Tổng thư ký IMO cũng nhấn mạnh, các tàu cần thực hiện Thực hành Quản lý tốt nhất (BMP) cho khu vực Tây Phi (WA) đã được IMO xác nhận để tránh, ngăn chặn, trì hoãn và báo cáo về các vụ việc cướp biển tấn công tàu. BMP bao gồm hướng dẫn đánh giá rủi ro cướp biển, các biện pháp bảo vệ tàu trước các cuộc tấn công và báo cáo vụ việc (tải về tại liên kết: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Security/Documents/BMP%20West%20Africa.pdf).

IMO dự kiến sẽ thành lập một nhóm công tác an ninh hàng hải tập trung vào Vịnh Guinea tại phiên họp tiếp theo của Ủy ban An toàn Hàng hải (MSC 103 - theo kế hoạch sẽ diễn ra vào tháng 5/2021). Điều này sẽ tạo cơ hội cho các Quốc gia thành viên IMO và các tổ chức quốc tế thảo luận về sự phối hợp và các hành động có thể để giải quyết các vấn đề hiện có.

Tông thư ký IMO nhấn mạnh, tổ chức này tiếp tục cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các Quốc gia thành viên trong khu vực Vịnh Guinea liên quan đến việc thực hiện các biện pháp an ninh hàng hải. IMO hiện đang làm việc với Trung tâm Điều phối liên vùng (ICC) để hỗ trợ thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử Yaoundé (YCC) - bộ quy tắc khu vực nhằm tăng cường an ninh hàng hải và giải quyết nạn cướp biển, cướp có vũ trang nhằm tàu, đánh bắt cá bất hợp pháp cũng như các hoạt động hàng hải bất hợp pháp khác.

Quỹ Ủy thác an ninh hàng hải tại Tây và Trung Phi của IMO cho phép Chương trình xây dựng năng lực an ninh hàng hải của tổ chức này hỗ trợ các quốc gia ven biển Vịnh Guinea cũng như các trung tâm tại khu vực trong khuôn khổ của Bộ Quy tắc ứng xử Yaoundé.

Tổng thư ký IMO nhắc lại Nghị quyết A.1069(28) ngày 29/01/2013 của Đại Hội đồng IMO về phòng ngừa và ngăn chặn cướp biển, cướp có vũ trang nhằm vào tàu và các hoạt động hàng hải bất hợp pháp tại Vịnh Guinea. Nghị quyết này kêu gọi các Chính phủ hợp tác và hỗ trợ các Quốc gia trong khu vực Vịnh Guinea trong việc nâng cao năng lực quốc gia và khu vực, nhằm cải tiến quản trị hàng hải ở các vùng biển thuộc quyền tài phán của họ; đồng thời nhắc lại sự tôn trọng đầy đủ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các Quốc gia và các quy định liên quan của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về luật biển (UNCLOS 1982).​

Tác giả: Vũ Nguyễn