Ban hành danh mục cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn năm 2020

13/06/2019

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông vừa ký Quyết định số 1110/QĐ-BGTVT ban hành danh mục cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ GTVT năm 2020.


Minh họa

Trên cơ sở xét đề xuất nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn năm 2020 của các đơn vị: Tổng cục Đường bộ VN, Cục Đường sắt VN, Cục Hàng không VN, Cục Đăng kiểm VN, Viện KH&CN GTVT, Bộ GTVT phê duyệt danh mục nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn và dự kiến kinh phí của Bộ GTVT để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2020.

Bộ GTVT giao Vụ KHCN có trách nhiệm thông báo và triển khai thực hiện tuyển chọn cơ quan chủ trì nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ GTVT năm 2020.