Đăng kiểm Việt Nam chủ trì hội nghị thường niên ACS EC27

22/11/2019

Chiến lược của ACS là không ngừng nâng cao hoạt động và các đóng góp kỹ thuật của các thành viên ACS cho cộng đồng hàng hải châu Á.


Hiệp hội các tổ chức đăng kiểm châu Á tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 27 của Ủy ban Điều hành (EC27) tổ chức tại Phú Quốc (Việt Nam) vào ngày 20/11/2019, dưới sự chủ trì của Ông Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam (VR). Tham dự EC27 có đại diện lãnh đạo của 7 tổ chức Đăng kiểm ACS: Đăng kiểm Indonesia (BKI), Đăng kiểm Trung Quốc (CCS), Đăng kiểm Hàn Quốc (KR), Đăng kiểm Ấn Độ (IRS), Đăng kiểm Nhật Bản (NK), Đăng kiểm Malaysia (SCM) và Đăng kiểm Việt Nam (VR). Cùng với Hội nghị EC 27, hội nghị thường niên giữa Hiệp hội chủ tàu châu Á (ASA), Liên đoàn các chuyên gia đóng tàu tích cực (ASEF) cũng diễn ra thành công tốt đẹp.

Trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch ACS – Ông Trần Kỳ Hình nhấn mạnh rằng chiến lược của ACS là không ngừng nâng cao hoạt động và các đóng góp kỹ thuật của các thành viên ACS cho cộng đồng hàng hải châu Á. Ông cũng đề cập đến tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác với ngành vận tải và đóng tàu châu Á cũng như Chính quyền ở khu vực này để thúc đẩy an toàn hàng hải khu vực và bảo vệ môi trường.

ACS EC27.1.jpg

Trong năm 2019, ACS đã tăng cường công tác giám sát An toàn và Môi trường liên quan đến Công ước quốc tế IMO, xây dựng và đăng tải lên trang web của ACS các hướng dẫn kỹ thuật khác nhau nhằm thực hiện hiệu quả các quy định quốc tế.

Báo cáo thường niên của ACS về Kiểm tra PSC đã được tổng hợp và đăng tải lên trên trang web ACS cùng với dữ liệu lưu giữ PSC trong các năm 2016 ~ 2018 đã được phân tích của các thành viên ACS nhằm cung cấp hướng dẫn hữu ích cho các hang khai thác tàu và thuyền viên trên tàu. Ngoài Báo cáo PSC hàng năm của ACS, trong năm 2019 bảng câu hỏi về 5 nguyên nhân hang đầu tàu bị lưu giữ đối với các đội tàu cuả ACS" đã được ban hành như một hướng dẫn cho các nhà khai thác tàu, thủy thủ đoàn và đăng kiểm viên.

Các thành viên ACS tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 27 này đã nhất trí bầu BKI làm Chủ tịch Hiệp hội ACS cho năm 2020.

221119.1.JPG

ACS được thành lập chính thứ năm 2010 với 6 thành viên sáng lập là BKI, CCS, KR, IRS, NK và VR. Ngày 7/11/2017 Đăng kiểm Malaysia trở thành thành viên chính thức thứ 7 của ACS. Mục tiêu của ACS là ACS là nâng cao an toàn tàu trên biển và bảo vệ môi trường biển, hợp tác với những đối tác khác trong cộng đồng hàng hải nhằm hoàn thiện hoạt động của các thành viên Hiệp hội và đóng góp về mặt kỹ thuật để giúp nâng cao vai trò và tiếng nói của cộng đồng hàng hải châu Á trên cơ sở hiểu biết và kinh nghiệm kỹ thuật tích luỹ được của tất cả các thành viên.