THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

15/10/2020

Chi cục Đăng kiểm số 2 - Cục Đăng kiểm Việt Nam cần tuyển dụng lao động


Chi cục Đăng kiểm số 2 - Cục Đăng kiểm Việt Nam cần tuyển dụng lao động với các thông tin cụ thể như sau:

A. Số lượng tuyển dụng: 01 người lao động, làm việc tại Nam Định

B. Mô tả vị trí việc làm của các vị trí cần tuyển dụng:

- Đăng kiểm viên tàu biển, thực hiện công tác đăng kiểm tàu biển/Phương tiện thủy nội địa/sản phẩm công nghiệp.

C. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

I. Điều kiện chung:

1. Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển:

a- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b- Từ đủ 18 tuổi trở lên và dưới 40 tuổi;

c- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành vỏ tàu/thiết kế tàu thủy;

d- Có ngoại ngữ (Tiếng Anh) đạt TOIEC 550 điểm trở lên hoặc tương đương;

e- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; đã từng bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

3. Hồ sơ dự tuyển: liên hệ để biết chi tiết.

D. Thời gian nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ:

Nhận hồ sơ từ ngày 15.10.2020 đến hết ngày 15.11.2020 tại phòng Hành chính Chi cục Đăng kiểm số 2 – số 110 Nguyễn Đức Thuận, P. Thống Nhất, TP. Nam Định, điện thoại: 0228.3648011 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).