TRANG CHỦ  | Quy chuẩn - Quy phạm - Tiêu chuẩn  | | Thư điện tử  | Liên lạc  | Thông tin triệu hồi XCG |
Giới thiệu
Mô hình tổ chức VR
Văn bản Pháp quy
Chức năng của VR
Ấn phẩm xuất bản
Thông tin chung
Quốc tế
Đường thủy
Đường bộ
Khoa học CN & MT
Thử nghiệm xe cơ giới
Tin IMO
Các lĩnh vực khác
Tàu sông
Tàu biển
Công trình biển
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Xe cơ giới đang lưu hành
Xe cơ giới NK, đóng mới
Thử nghiệm xe cơ giới
Phương tiện đường sắt
Công nghiệp
Khoa học CN & MT
Trung tâm Đào tạo
Tài chính - KHĐT
  Dữ liệu Tàu biển
  Dữ liệu Tàu sông
  PTCG nhập khẩu
  PTCG lắp ráp
  PTCG đang khai thác
  Tài liệu chất lượng
Phòng ban, trung tâm
Chi cục, chi nhánh
Trung tâm đăng kiểm
Hình ảnh ĐKVN
Tin An toàn giao thông
Văn bản pháp lý
Kiến thức - Kinh nghiệm
Tin Đường thuỷ Thứ sáu, 21/06/2018

Khiếm khuyết liên quan đến ngăn ngừa ô nhiễm do rác thải từ tàu dẫn đến việc tàu bị lưu giữ PSC

(Ngày đưa tin: 02/05/2013)

Như chúng tôi đã thông báo tại các Thông báo kỹ thuật tàu biển liên quan, Sửa đổi, bổ sung đối với Phụ lục V - "Các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm do rác thải từ tàu" của Công ước Quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL), được Ủy ban Bảo vệ môi trường biển (MEPC) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông qua bằng Nghị quyết MEPC.201(62) tại khóa họp thứ 62 của Ủy ban này (tháng 7 năm 2011), đã có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Sửa đổi, bổ sung này đưa ra nhiều quy định mới về quản lý rác thải của tàu, yêu cầu tàu phải có Sổ Nhật ký rác thải, Kế hoạch quản lý rác và Hướng dẫn thải rác mới.

Trong thời gian gần đây, Chính quyền Cảng Trung Quốc, đặc biệt tại các cảng thuộc tỉnh Quảng Đông, khu tự trị Quảng Tây, đặc khu Thâm Quyết và đảo Hải Nam, thực hiện rất nghiêm ngặt việc chấp hành các quy định của sửa đổi, bổ sung nói trên trên các tàu biển nước ngoài. Đã có một số tàu biển Việt Nam bị lưu giữ do có các khiếm khuyết liên quan đến quản lý rác thải. Các khiếm khuyết dẫn đến việc giữ tàu (khiếm khuyết mã hiệu "30") do Chính quyền Cảng Trung Quốc chỉ ra là:

  1. Tàu không có Sổ Nhật ký rác thải theo mẫu mới.
  2. Tàu không có Kế hoạch quản lý rác thải theo mẫu mới.
  3. Thông báo thải rác niêm yết trên tàu (Placard) không phản ánh các quy định của sửa đổi, bổ sung mới đối với Phụ lục V của Công ước MARPOL.
  4. Việc ghi chép trong Sổ Nhật ký rác thải không theo đúng quy định.

Liên quan đến vấn đề nêu trên, chúng tôi để nghị:

1. Các chủ tàu/ công ty quản lý tàu và thuyền trưởng tham khảo các tài liệu dưới đây (tại mục: Thông báo của VR/ Thông báo kỹ thuật TB của trang tin điện tử Cục Đăng kiểm Việt Nam: http://www.vr.org.vn), để thực hiện theo đúng quy định:

  • Nghị quyết MEPC.201(62) - “Sửa đổi, bổ sung đối với các phụ lục của Nghị định thư năm 1978 liên quan đến Công ước Quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra năm 1973 (Phụ lục V của Công ước MARPOL sửa đổi)”, được đính kèm trong Thông báo kỹ thuật số 032TI/12TB ngày 25 tháng 11 năm 2012.
  • Nghị quyết MEPC.219(63) - "Hướng dẫn năm 2012 về thực hiện Phụ lục V của Công ước MARPOL", được đính kèm trong Thông báo kỹ thuật số 033TI/12TB ngày 28 tháng 12 năm 2012.
  • Nghị quyết MEPC.220(63) - "Hướng dẫn năm 2012 về soạn thảo kế hoạch quản lý rác", được đính kèm trong Thông báo kỹ thuật số 033TI/12TB ngày 28 tháng 12 năm 2012.
  • Thông tư MEPC.1/Circ.791 - "Thực hiện Phụ lục V của Công ước MARPOL - Phân loại tạm thời hàng rời rắn theo Phụ lục V của Công ước MARPOL sửa đổi trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014", được đính kèm Thông báo kỹ thuật số 007TI/13TB ngày 22/04/2013.

2. Mặc dù Phụ lục V của Công ước MARPOL không đưa ra quy định về việc kiểm tra và chứng nhận tàu, và Việt Nam cũng chưa tham gia Phụ lục này; nhưng để hỗ trợ cho các chủ tàu/ công ty quản lý tàu và thuyền trưởng trong việc tuân thủ đúng và đủ các quy định về quản lý rác thải, tại các đợt kiểm tra/ đánh giá tàu đề nghị các đăng kiểm viên/ đánh giá viên của VR hướng dẫn cho các đối tượng liên quan việc chấp hành các yêu cầu liên quan để tránh việc tàu bị lưu giữ.

Nguyễn Vũ Hải - VR

<< Trở về
Các tin đã đưa:
 Cục ĐKVN ban hành hướng dẫn xây dựng, thẩm định và quản lý thiết kế mẫu định hình PTTNĐ    (25/04/13)
 Hướng dẫn về công tác thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa    (22/04/13)
 Hoạt động đăng kiểm lĩnh vực đường thủy nội địa tháng 03/2013    (18/04/13)
 Tàu “lưỡng cư”    (17/04/13)
 Chiến dich kiểm tra tập trung của các Chính quyền cảng thành viên Tokyo MOU và Paris MOU năm 2013 về hệ thống máy đẩy tàu và máy phụ    (12/04/13)
 Thông báo kỹ thuật tàu biển số 006TI/13TB    (11/04/13)
 Hiệp hội các tổ chức phân cấp tàu quốc tế xin ý kiến đóng góp đối với dự thảo lần hai Quy phạm kết cấu chung hài hòa    (11/04/13)
 Hội nghị Tổng kết công tác liên ngành năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013 trong lĩnh vực ĐTNĐ    (08/04/13)
 Bàn giao tàu chở nhựa đường 2500 m3 VP ASPHALT 2    (14/03/13)
 Tokyo-MOU áp dụng hệ thống kiểm tra tàu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2014    (25/02/13)
Download English
PT hết niên hạn SD
Thông báo kỹ thuật TB
DS chứng chỉ chất lượng XCG nhập khẩu bị thất lạc
Thông báo của TTTH

Trung tâm VRQC

Trung tâm chứng nhân chất lượng

Phòng VAQ

Kiểm tra chất lượng xe cơ giới

Trung tâm VMTC

Thử nghiệm xe cơ giới

Công trình Biển

Công trình biển

Công nghiệp

Kiểm tra, chứng nhận vật liệu,thiết bị

Danh mục SPCN được CN

Danh mục SPCN được công nhận

DS tàu lưu giữ năm 2014

Danh sách tàu bị lưu giữ PSC năm 2014

Đào tạo chứng chỉ SSO

Chứng chỉ SSO

                                                 © 2008 Bản quyền thuộc về Cục Đăng kiểm Việt Nam

                                                                     Trụ sở chính: 18 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
                            Điện thoại: (84)04.37684719 - 37684716   Fax: (84)04.37684779 - 37684727   Email: vr-id@vr.org.vn   Website:http://www.vr.org.vn
                           Tổng biên tập trang Web: Trần Kỳ Hình    
Số lượt truy cập
16777217
Trang chủ   | Góp ý, trả lời   | Sơ đồ Web site   | Thư điện tử   | Liên lạc