Trang chủ VR

    Trang VAQ  |    Thông tin chung  |    Liên hệ   |    Unicode font
      Ngày 17 tháng 9 năm 2019

Thông tin chung

Xe cơ giới sản xuất lắp ráp mới

Xe cơ giới nhập khẩu

Xe máy chuyên dùng và các thiết bị thi công

Linh kiện phụ tùng


Các địa chỉ giao dịch, tiếp nhận, đăng ký ở Việt nam

Các văn bản pháp lý và tài liệu liên quan đến việc kiểm tra chứng nhận chất lượng linh kiện mô tô, xe gắn máy :

 • Quyết định số 2557/2002/QĐ - BGTVT ngày 16/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

 • TCVN 6439:1998(ISO 4106:1993) : Mô tô - Quy tắc thử động cơ - Công suất hữu ích

 • 22TCN 299-02 : Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Khung mô tô, xe máy hai bánh - Yêu cầu và phương pháp thử

 • TCVN 6578:2000(ISO 3779:1977) : Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng phương tiện giao thông(VIN) - Nội dung và cấu trúc

 • TCVN 6580:2000(ISO 4030:1983) : Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng phương tiện giao thông(VIN) - Vị trí và cách ghi

 • TCVN 4472:1993 : Ắc quy chì khởi động

 • TCVN 6770:2001 : Phương tiện giao thông đường bộ - Gương chiếu hậu mô tô và xe máy - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu

 • TCVN 6890:2001 : Phương tiện giao thông đường bộ - Chân chống mô tô, xe máy hai bánh - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

 • TCVN 6924:2001 : Phương tiện giao thông đường bộ - Quai nắm và tay nắm cho người cùng đi trên mô tô, xe máy hai bánh - Yêu cầu trong phê duyệt kiểu

 • TCVN 6954:2001 : Phương tiện giao thông đường bộ - Thùng nhiên liệu của mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

 • TCVN 6956:2001 : Phương tiện giao thông đường bộ -Thiết bị đo tốc độ và việc lắp đặt trên phương tiện cơ giới - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

 • 22TCN 291-02 : Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Ống xả mô tô, xe máy - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 • 22TCN 292-02 : Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Nan hoa mô tô, xe máy - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 • 22TCN 293-02 : Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ -Vành bánh xe mô tô làm bằng vật liệu thép  - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 • 22TCN 294-02 : Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Chân phanh mô tô, xe máy  - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 • 22TCN 295-02 : Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Tay phanh mô tô, xe máy  - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 • 22TCN 296-02 : Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Dây phanh mô tô, xe máy  - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 • 22TCN 297-02 : Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Xích mô tô  - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 • 22TCN 298-02 : Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Xích ống con lăn truyền động bước ngắn chính xác và đĩa xích  - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 


Phòng chất lượng xe cơ giới
Địa chỉ : 18 - Đường Phạm Hùng - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại : (84.04) 7684715. FAX: (84.04) 7684730, (84.04) 7684773 . Email: VAQ@vr.org.vn Website : http://www.vr.org.vn/vaq
  © Copyright by VAQ 2002 - Informatic Group