Trang chủ VR

    Trang VAQ  |    Thông tin chung  |    Liên hệ   |    Unicode font
      Ngày 15 tháng 12 năm 2019

Thông tin chung

Xe cơ giới sản xuất lắp ráp mới

Xe cơ giới nhập khẩu

Xe máy chuyên dùng và các thiết bị thi công

Linh kiện, phụ tùng

Thông báo


Các địa chỉ giao dịch, tiếp nhận, đăng ký ở Việt nam


 

    
Số hiệu Nội dung Ngày

7736/ĐKVN-VAQ

Triển khai đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm Dịch vụ công trực tuyến Sản xuất, lắp ráp xe cơ giới

12/12/2018

7951/ĐKVN-VAQ

Triển khai thực hiện quy định của Thông tư số 40/2017/TT-BGTVT

15/12/2017

7846/ĐKVN-VAQ

Rà soát kế hoạch SXLR, nhập khẩu xe ô tô đảm bảo lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo Quyết định 49/2011/QĐ-TTg theo yêu cầu tại văn bản số 13517/BGTVT-MT ngày 29/11/2017

15/02/2017

5478/ĐKVN-VAQ

Triển khai thực hiện văn bản 9831/BGTVT-MT

11/09/2017

4128/ĐKVN-VAQ

Hướng dẫn Thực hiện kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận sản phẩm khi có sự thay đổi so với kiểu loại sản phẩm đã được chứng nhận

14/07/2017

4733/ĐKVN-VAQ

Triển khai một số nội dung liên quan đến quy định về dán nhãn năng lượng đối với ô tô con

10/10/2016

186/ĐKVN-VAQ

Cấp chứng chỉ chất lượng để giải quyết thủ tục thu phí trước bạ và đăng ký xe

14/01/2016

5563/ĐKVN-TC

Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử

31/12/2015

5555/ĐKVN-VAQ

Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật đối với mô tô, xe gắn máy

31/12/2015

5423/ĐKVN-VAQ

Báo cáo định kỳ hàng năm việc thực hiện dán nhãn năng lượng

25/12/2015

4946/ĐKVN-VAQ

Xử lý lỗi hệ thống báo động chống trộm của xe HONDA JF422 SH125i và KF143 SH150i

30/11/2015

3996/ĐKVN-VAQ

Triển khai thực hiện cơ chế một cửa Quốc gia đối với xe nhập khẩu

08/10/2015

3959/ĐKVN-VAQ

Triển khai sử dụng mẫu dấu mới trong công tác thẩm định thiết kế

06/10/2015

3772/ĐKVN-VAQ

Kiểm tra định kỳ việc dán nhãn năng lượng

25/9/2015

3649/ĐKVN-VAQ

Thông tin về văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

18/9/2015

3034/ĐKVN-VAQ

Triển khai thực hiện cơ chế một cửa Quốc gia đối với xe nhập khẩu

06/8/2015

2878/ĐKVN-VAQ

Phối hợp trong công tác kiểm tra xe nhập khẩu

29/7/2015

2651/ĐKVN-VAQ

Triển khai thực hiện cơ chế một cửa Quốc gia đối với xe nhập khẩu

10/7/2015

2192/ĐKVN-VAQ

Triển khai thực hiện cơ chế một cửa Quốc gia đối với xe nhập khẩu

12/6/2015

2085/ĐKVN-VAQ

Cấp chứng chỉ chất lượng xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu để giải quyết thủ tục thu phí trước bạ và đăng ký xe

05/06/2015

1694/ĐKVN-VAQ

Nhập khẩu xe xi téc chở nhiên liệu

12/5/2015

1676/ĐKVN-VAQ

Sản xuất, lắp ráp và xuất xưởng xe cơ giới

11/5/2015

1675/ĐKVN-VAQ

Triển khai các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian chứng nhận chất lượng xe nhập khẩu

11/5/2015

1505/ĐKVN-VAQ

Tập huấn cho các Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thực hiện cơ chế một cửa Quốc gia đối với các thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng xe nhập khẩu

27/04/2015

616/ĐKVN-VAQ

Cấp chứng chỉ chất lượng xe cơ giới nhập khẩu để giải quyết thủ tục thu phí trước bạ và đăng ký xe

26/02/2015

4835/ĐKVN-VAQ

Triển khai thực hiện quy định của Thông tư số 54/2014/TT-BGTVT 55/2014/TT-BGTVT

05/11/2014

4834/ĐKVN-VAQ

Triển khai thực hiện các quy định của Thông tư liên tịch số 43/2014/TTLT-BGTVT- BCT

05/11/2014

4244/ĐKVN-VAQ

Triển khai thực hiện quy định của Thông tư số 42/2014/TT-BGTVT

30/9/2014

3112/ĐKVN-VAQ

Lộ trình áp dụng một số yêu cầu thử nghiệm ô tô theo QCVN 09:2011/BGTVT

19/12/2013

   


Phòng chất lượng xe cơ giới
Địa chỉ : 18 - Đường Phạm Hùng - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại : (84.04) 7684715. FAX: (84.04) 7684730, (84.04) 7684773 . Email: VAQ@vr.org.vn Website : http://www.vr.org.vn/vaq
  © Copyright by VAQ 2002 - Informatic Group