Trang chủ VR

    Trang VAQ  |    Thông tin chung  |    Liên hệ   |    Unicode font
      Ngày 24 tháng 11 năm 2017

Thông tin chung

Xe cơ giới sản xuất lắp ráp mới

Xe cơ giới nhập khẩu

Xe máy chuyên  dùng và các thiết bị thi công

Linh kiện, phụ tùng


Các địa chỉ tiếp nhận đăng ký, giao dịch ở Việt nam

Hướng dẫn các thủ tục đăng ký kiểm tra và chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng
 

Hướng dẫn chung về các thủ tục đăng ký kiểm tra chứng nhận:

<Nội dung chi tiết>

Hướng dẫn hồ sơ đăng ký:

<Nội dung chi tiết>

Danh mục các phụ lục:

<Bản khai đăng ký cấp giấy chứng nhận>

<Bản khai đăng ký cấp giấy chứng nhận kèm theo hướng dẫn>

Các văn bản pháp lý và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan :

Thông tư 43/2011/TT-BGTVT ngày 9/06/2011 của Bộ Giao thông Vận tải 

 

Thông tư 19/2012/TT-BGTVT ngày 06/06/2012 của Bộ Giao thông Vận tải (New) 

Danh mục các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan

   

  


Phòng chất lượng xe cơ giới
Địa chỉ : 18 - Đường Phạm Hùng - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại : (84.04) 7684715. FAX: (84.04) 7684730, (84.04) 7684773 . Email: VAQ@vr.org.vn Website : http://www.vr.org.vn/vaq
Đầu trang © Copyright by VAQ 2002 - Informatic Group