Trang chủ VR

    Trang VAQ  |    Thông tin chung  |    Liên hệ   |    Unicode font
      Ngày 22 tháng 7 năm 2018

Thông tin chung

Xe cơ giới sản xuất lắp ráp mới

Xe cơ giới nhập khẩu

Xe máy chuyên dùng và các thiết bị thi công

Linh kiện, phụ tùng


Các địa chỉ tiếp nhận đăng ký, giao dịch ở Việt nam

Phòng chất lượng xe cơ giới có tên giao dịch bằng tiếng Anh là Vehicle Certification Department, viết tắt là VAQ, là tổ chức tham mưu giúp Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam quản lý và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và các thiết bị, linh kiện trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu trên phạm vi cả nước.

Ban lãnh đạo :

Trưởng phòng :

Nguyễn Tô An, Ks Ô tô

 

- Địa chỉ: Số 18 Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

 

- Email: Annt@vr.org.vn; Annt.vaq@gmail.com

 

- Tel:  04-37684715-621; 0988368668

 

- Fax: 04-37684730; 04-37684773

 

Các Phó trưởng Phòng :

Đào Xuân Hải, Ks Ô tô - Phụ trách Tổ Nhập khẩu

- Địa chỉ: Số 18 Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

- Email: Haidx@vr.org.vn; Daoxuanhai05@gmail.com

- Tel:  04-37684715-625; 0903422897

- Fax: 04-37684730; 04-37684773

Nguyễn Văn Phương, Ks Ô tô - Phụ trách Tổ Nhập khẩu, SXLR, Thẩm định TK

- Địa chỉ: Số 18 Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

- Email: Phuongnv@vr.org.vn

- Tel:  04-37684715-626; 0912514545

- Fax: 04-37684730; 04-37684773

Nguyễn Đông Phong, Ks Ô tô - Phụ trách Tổ tiêu chuẩn & Đánh giá

- Địa chỉ: Số 18 Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

- Email: Phongnd@vr.org.vn

- Tel:  04-37684715-632; 0903429717

- Fax: 04-37684730; 04-37684773

Các Tổ, Đội kiểm tra:

   

Tổ Nhập khẩu:

Đào Xuân Hải, Ks Ô tô - Tổ trưởng (Phó trưởng Phòng)

- Email: Haidx@vr.org.vn; Daoxuanhai05@gmail.com

- Tel:  04-37684715-625; 0903422897

Tổ Sản xuất lắp ráp:

Doãn Mạnh Hùng, Ks Ô tô - Tổ trưởng

- Email: Hungdm@vr.org.vn

- Tel:  04-37684715-626; 0913283535

Tổ Tổng hợp (Trực tuyến):

Đỗ Văn Kha, Ks Ô tô - Tổ trưởng

- Email: Khadv@vr.org.vn; Khavaq@gmail.com

- Tel:  04-37684715-640; 0903407789

Tổ Thẩm định thiết kế:

Ngô Xuân Trường, Ks Ô tô - Tổ trưởng

- Email: Truongnx@vr.org.vn; Truongnx2009@gmail.com

- Tel:  04-37684715-629; 0913233240

Tổ Tiêu chuẩn & Đánh giá:

Nguyễn Đông Phong, Ks Ô tô - Tổ trưởng (Phó trưởng Phòng)

- Email: Phongnd@vr.org.vn

- Tel:  04-37684715-632; 0903429717

Đội KTKV 1, 6:

Nguyễn Đan Quế, Ks Ô tô - Đội trưởng

- Email: Quend@vr.org.vn;danque.nguyen@gmail.com

- Tel: 0912818660

Đội KTKV 2, 5:

Nguyễn Sỹ Tùng, Ks Ô tô - Đội trưởng

- Email: tungns@vr.org.vn; sytungvr@gmail.com

- Tel:  0934356886

Đội KTKV 3, 4:

Trần Hoàng Phong, Ks Ô tô - Đội trưởng

- Email: Phongth@vr.org.vn; Phong.tranhoang@gmail.com

- Tel:  0904232324

Sơ đồ tổ chức :


Phòng chất lượng xe cơ giới
Địa chỉ : 18 - Đường Phạm Hùng - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại : (84.04) 7684715. FAX: (84.04) 7684730, (84.04) 7684773 . Email: VAQ@vr.org.vn Website : http://www.vr.org.vn/vaq
Đầu trang © Copyright by VAQ 2002 - Informatic Group