Trang chủ VR

    Trang VAQ  |    Thông tin chung  |    Liên hệ   |    Unicode font
    Ngày 15 tháng 12 năm 2019

Thông tin chung

Xe cơ giới sản xuất lắp ráp mới

Xe cơ giới nhập khẩu

Xe máy chuyên dùng và các thiết bị thi công

Linh kiện, phụ tùng


Các địa chỉ tiếp nhận đăng ký, giao dịch ở Việt nam

Hướng dẫn các thủ tục chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu của xe
 
Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 43/2014/TTLT-BGTVT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công thương về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại từ 07 chỗ trở xuống.
   

1. Hồ sơ đăng ký mức tiêu thụ nhiên liệu xe

a) Hồ sơ liên quan đến Thủ tục đăng ký tự công bố mức tiêu thụ nhiên liệu và dán nhãn năng lượng gồm:

 

 - Bản đăng ký mức tiêu thụ nhiên liệu của kiểu loại xe theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2014/TTLT-BGTVT-BCT (Thông tư 43);

 

 - Tài liệu chứng minh mức tiêu thụ nhiên liệu đăng ký tự công bố.

 

b) Hồ sơ liên quan đến Thủ tục đăng ký chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe sản xuất, lắp ráp gồm:

 

- Một bản đăng ký mức tiêu thụ nhiên liệu của kiểu loại xe theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 43;

 

- Một bản chính báo cáo thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu do cơ sở thử nghiệm cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 43.

c) Hồ sơ liên quan đến Thủ tục đăng ký chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe nhập khẩu gồm:

 

- Một bản đăng ký mức tiêu thụ nhiên liệu của kiểu loại xe theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 43;

 

- Một bản chính báo cáo thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu do cơ sở thử nghiệm cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 43 đối với trường hợp thử nghiệm trong nước; hoặc bản sao báo cáo thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu do cơ sở thử nghiệm nước ngoài cấp có xác nhận của cơ sở nhập khẩu; hoặc tài liệu chứng minh mức tiêu thụ nhiên liệu, được cấp trong thời hạn không quá 03 năm.

 

2. Trình tự, cách thức thực hiện và thời gian giải quyết:

 

a) Cơ sở SXLR, NK lập 01 bộ hồ sơ đối với kiểu loại xe tương ứng như mục 1 nêu trên gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới cơ quan QLCL;

 

b) Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan QLCL sẽ:

 
  • Xem xét và công bố trên trang thông tin điện tử về hồ sơ đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện dán nhãn năng lượng đối với hồ sơ đăng ký tự công bố mức tiêu thụ nhiên liệu;
 
  • Cấp Giấy chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu của xe nếu hồ sơ đạt yêu cầu hoặc gửi thông báo các nội dung không đạt cho cơ sở SXLR, NK để khắc phục đối với hồ sơ chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.
 

3. Các địa chỉ đăng ký, giao dịch trong cả nước

Danh mục các biểu mẫu

  Bản đăng ký mức tiêu thụ nhiên liệu của kiểu loại xe

Mẫu nhãn năng lượng

4. Cơ sở thử nghiệm:

Trung tâm thử nghiệm thí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC)

Địa chỉ : Xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại : 04 36893666 FAX: 04 36893555

   
   

 


Phòng chất lượng xe cơ giới
Địa chỉ : 18 - Đường Phạm Hùng - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại : (84.04) 7684715. FAX: (84.04) 7684730, (84.04) 7684773 . Email: VAQ@vr.org.vn Website : http://www.vr.org.vn/vaq
Đầu trang © Copyright by VAQ 2002 - Informatic Group