Trang chủ VR

    Trang VAQ  |    Thông tin chung  |    Liên hệ   |    Unicode font
    Ngày 15 tháng 12 năm 2019

Thông tin chung

Xe cơ giới sản xuất lắp ráp mới

Xe cơ giới nhập khẩu

Xe máy chuyên dùng và các thiết bị thi công

Linh kiện, phụ tùng


Các địa chỉ tiếp nhận đăng ký, giao dịch ở Việt nam

Hướng dẫn các thủ tục đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng xe chở người bốn bánh có gắn động cơ sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu
 

1. Các văn bản pháp lý và Quy chuẩn kỹ thuật liên quan:

Thông tư 86/2014/TT-BGTVT Quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế (Có hiệu lực từ ngày 15/03/2015)

2. Hồ sơ xe sản xuất, lắp ráp:

a. Nội dung hồ sơ gồm:

 
  • Bản đăng ký thông số kỹ thuật (theo phụ lục II).

  • Bản chính báo cáo kết quả kiểm tra, thử nghiệm.

  • Bản mô tả quy trình công nghệ sản xuất, lắp ráp và kiểm tra chất lượng Xe.

  • Hướng dẫn sử dụng, Phiếu bảo hành.

  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đầu tư phù hợp đối với Cơ sở sản xuất lần đầu tiên sản xuất, lắp ráp.

  • Bản cam kết của Cơ sở sản xuất về việc kiểu loại Xe đề nghị chứng nhận không xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đang được bảo hộ và doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật nếu có xảy ra xâm phạm

 

b. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: trực tiếp hoặc qua bưu chính tới:

Phòng chất lượng xe cơ giới - Cục Đăng kiểm Việt nam

Địa chỉ : 18 - Đường Phạm Hùng - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại : 04 37684715, máy lẻ 623. FAX: 04 37684730

Website: http://www.vr.org.vn/vaq

 

2. Hồ sơ xe nhập khẩu:

 

a. Nội dung hồ sơ gồm:

  • Bản đăng ký kiểm tra chất lượng (theo phụ lục VI).

  • Bản sao chụp chứng từ nhập khẩu.

  • Tài liệu giới thiệu tính năng kỹ thuật hoặc Bản đăng ký TSKT (theo phụ lục II).

b. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:

Phòng chất lượng xe cơ giới - Cục Đăng kiểm Việt nam

Địa chỉ : 18 - Đường Phạm Hùng - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại : 04 37684715, máy lẻ 623. FAX: 04 37684730

Website: http://www.vr.org.vn/vaq

c. Các địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

 

 


Phòng chất lượng xe cơ giới
Địa chỉ : 18 - Đường Phạm Hùng - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại : (84.04) 7684715. FAX: (84.04) 7684730, (84.04) 7684773 . Email: VAQ@vr.org.vn Website : http://www.vr.org.vn/vaq
Đầu trang © Copyright by VAQ 2002 - Informatic Group