Trang chủ VR

    Trang VAQ  |    Thông tin chung  |    Liên hệ   |    Unicode font
      Ngày 25 tháng 1 năm 2020

Thông tin chung

Xe cơ giới sản xuất lắp ráp mới

Xe cơ giới nhập khẩu

Xe máy chuyên  dùng và các thiết bị thi công

Linh kiện, phụ tùng


Các địa chỉ tiếp nhận đăng ký, giao dịch ở Việt nam

Hướng dẫn các thủ tục đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng linh kiện, phụ tùng
 

Hướng dẫn chung về các thủ tục đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng :

<Nội dung chi tiết đối với linh kiện ôtô>

Hướng dẫn chi tiết hồ sơ đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng :

<Linh kiện dùng cho ôtô>

Các văn bản pháp lý và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan :

Quyết định 58/2007/QĐ-BGTVT (Mới)

Quyết định 34/2005/QĐ-BGTVT

Phụ lục I - Quyết định 34/2005/QĐ-BGTVT:Hạng mục và đối tượng phải kiểm tra thử nghiệm

Phụ lục II - Quyết định 34/2005/QĐ-BGTVT:Danh mục các thiết bị tối thiểu cần thiết để kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe cơ giới

Phụ lục III - Quyết định 34/2005/QĐ-BGTVT:Mẫu giấy chứng nhận chất lượng

Phụ lục IV - Quyết định 34/2005/QĐ-BGTVT:Các nội dung giám sát kiểm tra chất lượng xuất xưởng

Phụ lục V - Quyết định 34/2005/QĐ-BGTVT:Mẫu phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng

  Quyết định 062/ĐK: ớng dẫn thực hiện Quyết định 34/2005/QĐ-BGTVT
 

(Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2007)

Quyết định 252/QĐ- ĐK : Hướng dẫn về quản lý, cấp phát và sử dụng phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng dùng cho xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp 
 

Danh mục các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan

  


Phòng chất lượng xe cơ giới
Địa chỉ : 18 - Đường Phạm Hùng - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại : (84.04) 7684715. FAX: (84.04) 7684730, (84.04) 7684773 . Email: VAQ@vr.org.vn Website : http://www.vr.org.vn/vaq
Đầu trang © Copyright by VAQ 2002 - Informatic Group