Trang chủ VR

    Trang VAQ  |    Thông tin chung  |    Liên hệ   |    Unicode font
      Ngày 25 tháng 1 năm 2020

Thông tin chung

Xe cơ giới sản xuất lắp ráp mới

Xe cơ giới nhập khẩu

Xe máy chuyên  dùng và các thiết bị thi công

Linh kiện, phụ tùng


Các địa chỉ tiếp nhận đăng ký, giao dịch ở Việt nam

Hướng dẫn các thủ tục đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại môtô, xe gắn máy sản xuất lắp ráp
 

Danh mục các biểu mẫu :

Bản đăng ký các linh kiện chính sử dụng để lắp ráp động cơ

<Download file>

Bản đăng ký thông số kỹ thuật mô tô, xe gắn máy

<Download file>

Bản đăng ký các linh kiện chính sử dụng để lắp ráp  xe

<Download file>

Mẫu nhãn hàng hoá đăng ký và vị trí gắn nhãn hàng hoá trên xe

<Download file>

Thuyết minh phương pháp và vị trí đóng số khung, số động cơ xe

<Download file>

Các văn bản pháp lý và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan :

Quyết định 58/2007/QĐ-BGTVT  

Thông tư 29/2011/TT-BGTVT
  Thông tư 45/2012/TT-BGTVT (Áp dụng từ ngày 01/01/2013)

Quyết định 600/DK: Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo mức EURO 2 đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Phụ lục I - Quyết định 600/DK: Danh sách các cơ sở thử nghiệm khí thải

Phụ lục II - Quyết định 600/DK:Tiêu chuẩn khí thải cho các loại xe

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Hướng dẫn 1378/ĐKVN: Hướng dẫn áp dụng quy chuẩn quốc gia QCVN 04:2009/BGTVT và QCVN 05:2009/BGTVT về khí thải mức EURO 2 đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Phụ lục I - Hướng dẫn 1378/ĐKVN: Tiêu chuẩn và phép thử khí thải cho các loại xe

Phụ lục II - Hướng dẫn 1378/ĐKVN: Biên bản giám sát thử nghiệm khí thải

Phụ lục III - Hướng dẫn 1378/ĐKVN: Điều kiện để mở rộng thừa nhận kết quả thử nghiệm phép thử bay hơi nhiên liệu mô tô, xe máy

Danh mục các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan

  


Phòng chất lượng xe cơ giới
Địa chỉ : 18 - Đường Phạm Hùng - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại : (84.04) 7684715. FAX: (84.04) 7684730, (84.04) 7684773 . Email: VAQ@vr.org.vn Website : http://www.vr.org.vn/vaq
Đầu trang © Copyright by VAQ 2002 - Informatic Group