Trang chủ VR

    Trang VAQ  |    Thông tin chung  |    Liên hệ   |    Unicode font
      Ngày 25 tháng 1 năm 2020

Thông tin chung

Xe cơ giới sản xuất lắp ráp mới

Xe cơ giới nhập khẩu

Xe máy chuyên  dùng và các thiết bị thi công

Linh kiện, phụ tùng


Các địa chỉ tiếp nhận đăng ký, giao dịch ở Việt nam

Hướng dẫn các thủ tục đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng ô tô, rơ moóc và moóc
 

Hướng dẫn chung về các thủ tục đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng :

<Nội dung chi tiết>

Hướng dẫn hồ sơ đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng :

<Hướng dẫn kiểm tra ô tô, sơ mi rơ moóc và moóc>

Hướng dẫn sử dụng phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng :

<Nội dung chi tiết>

Danh mục các phụ lục :

Phiếu kiểm tra chứng nhận xuất xưởng dùng cho xe cơ giới

<Download file>

Bản khai thông số kỹ thuật

<Download file mẫu 54/2014/TT-BGTVT>

Ảnh chụp kiểu dáng phương tiện, Hướng dẫn chụp tổng thể

<Download file 1>, <Download file 2>

Bản đăng ký xuất xứ phụ tùng dùng để lắp ráp xe

<Download file>

Bản thuyết minh phương pháp đóng số khung, số động cơ

<Download file>

Các văn bản pháp lý và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan :

Thông tư 30/2011/TT-BGTVT
Thông tư 54/2014/TT-BGTVT (NEW)
 

Lộ trình áp dụng một số yêu cầu thử nghiệm ô tô theo QCVN 09:2011/BGTVT

Quyết định 600/DK: Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo mức EURO 2 đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Phụ lục I - Quyết định 600/DK: Danh sách các cơ sở thử nghiệm khí thải

Phụ lục II - Quyết định 600/DK:Tiêu chuẩn khí thải cho các loại xe

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

 

Hướng dẫn 1378/ĐKVN: Hướng dẫn áp dụng quy chuẩn quốc gia QCVN 04:2009/BGTVT và QCVN 05:2009/BGTVT về khí thải mức EURO 2 đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Phụ lục I - Hướng dẫn 1378/ĐKVN: Tiêu chuẩn và phép thử khí thải cho các loại xe

Phụ lục I I - Hướng dẫn 1378/ĐKVN: Biên bản giám sát thử nghiệm khí thải

Phụ lục III - Hướng dẫn 1378/ĐKVN: Điều kiện để mở rộng thừa nhận kết quả thử nghiệm phép thử bay hơi nhiên liệu mô tô, xe máy

 
Hướng dẫn 555/ĐK: Hướng dẫn xác định năm sản xuất các loại ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc
Hướng dẫn 556/ĐK: Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn TCVN 6578:2000 và TCVN 6580:2000 về số nhận dạng phương tiện (VIN) đối với ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc sản xuất, lắp ráp tại Việt nam
 
Quyết định 252/QĐ- ĐK : Hướng dẫn về quản lý, cấp phát và sử dụng phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng dùng cho xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp 
 

Danh mục các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan

  


Phòng chất lượng xe cơ giới
Địa chỉ : 18 - Đường Phạm Hùng - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại : (84.04) 7684715. FAX: (84.04) 7684730, (84.04) 7684773 . Email: VAQ@vr.org.vn Website : http://www.vr.org.vn/vaq
Đầu trang © Copyright by VAQ 2002 - Informatic Group