Trang chủ VR

    Trang VAQ  |    Thông tin chung  |    Liên hệ   |    Unicode font
    Ngày 15 tháng 12 năm 2019

Thông tin chung

Xe cơ giới sản xuất lắp ráp mới

Xe cơ giới nhập khẩu

Xe máy chuyên dùng và các thiết bị thi công

Linh kiện, phụ tùng


Các địa chỉ tiếp nhận đăng ký, giao dịch ở Việt nam

Hướng dẫn các thủ tục đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng xe giới nhập khẩu
 
Quyết định số 57/2007/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vân tải, ban hành qui định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường mô tô, xe gắn máy và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp mô tô, xe gắn máy.
  Quyết định số 03/2008/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vân tải, ban hành qui định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người tàn tật.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.
Thông tư 29/2011/TT-BGTVT
  Thông tư 44/2012/TT-BGTVT (Áp dụng từ ngày 01/01/2013)

I. Đăng ký kiểm tra :

1. Yêu cầu về hồ sơ đăng ký & Quy định đối với hồ sơ kiểm tra

2. Địa chỉ đăng ký kiểm tra

3. Tiếp nhận đăng ký kiểm tra:

  • Khi nhận được hồ sơ đăng ký kiểm tra, trong vòng 01 ngày làm việc, Đội kiểm tra tại các khu vực sẽ xem, xét, đối chiếu hồ sơ đăng ký kiểm tra với các quy định hiện hành liên quan đến xe cơ giới và xử lý.

  • Trong vòng 05 ngày làm việc sau khi kiểm tra xe cơ giới và nhận đủ hồ sơ hợp lệ liên quan đến xe cơ giới nhập khẩu, căn cứ vào hồ sơ kiểm tra xe cơ giới, Cục Đăng Kiểm Việt nam sẽ cấp các chứng chỉ chất lượng đối với từng trường hợp cụ thể.

II. Kiểm tra phương tiện :

Tổ chức/ Cá nhân nhập khẩu chuyển tới Đội kiểm tra khu vực bản sao tờ khai hải quan và các văn bản, tài liệu liên quan khác (nếu có) kèm theo phiếu đề nghị kiểm tra hiện trường.

III. Danh mục các phụ lục

Phụ lục 1 : Bản đăng ký kiểm tra chất lượng xe/động cơ nhập khẩu

<Download file>

Phụ lục 2 : Bản khai các thông số tính năng kỹ thuật của xe nhập khẩu

<Download file>

Phụ lục 3 : Bản khai các thông số tính năng kỹ thuật của động cơ nhập khẩu

<Download file>
 

Bản xác nhận giá trị hàng nhập khẩu

  <Download file>

 


Phòng chất lượng xe cơ giới
Địa chỉ : 18 - Đường Phạm Hùng - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại : (84.04) 7684715. FAX: (84.04) 7684730, (84.04) 7684773 . Email: VAQ@vr.org.vn Website : http://www.vr.org.vn/vaq
Đầu trang © Copyright by VAQ 2002 - Informatic Group