Trang chủ VR

    Trang VAQ  |    Thông tin chung  |    Liên hệ   |    Unicode font
    Ngày 25 tháng 1 năm 2020

Thông tin chung

Xe cơ giới sản xuất lắp ráp mới

Xe cơ giới nhập khẩu

Xe máy chuyên dùng và các thiết bị thi công

Linh kiện, phụ tùng


Các địa chỉ tiếp nhận đăng ký, giao dịch ở Việt nam

Hướng dẫn các thủ tục đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện
 

I. Các văn bản pháp lý và Quy chuẩn kỹ thuật liên quan:

  Thông tư 39/2013/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện
QCVN 68 : 2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện (Áp dụng từ ngày 01/01/2014)
Thông tư 41/2013/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện (Áp dụng từ ngày 01/01/2014)
  Sửa đổi 1:2015 QCVN 68:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện (Có hiệu lực từ ngày 01/04/2016)

II. Hồ sơ xe đạp điện sản xuất, lắp ráp :

a. Nội dung hồ sơ bao gồm:

 • Bản đăng ký thông số kỹ thuật (theo phụ lục I).

 • Bản chính báo cáo kết quả thử nghiệm.

 • Bản mô tả nhãn hàng hóa.

 • Bản mô tả quy trình công nghệ sản xuất, lắp ráp và kiểm tra chất lượng Xe.

 • Hướng dẫn sử dụng, Phiếu bảo hành.

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đầu tư phù hợp đối với Cơ sở sản xuất lần đầu tiên sản xuất, lắp ráp.

 • Bản cam kết của Cơ sở sản xuất về việc kiểu loại Xe đề nghị chứng nhận không xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đang được bảo hộ và doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật nếu có xảy ra xâm phạm

b. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Phòng chất lượng xe cơ giới - Cục Đăng kiểm Việt nam

Địa chỉ : 18 - Đường Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại : 04 37684729, máy lẻ 623. FAX: 04 37684730

Website: http://www.vr.org.vn/vaq

III. Hồ sơ xe đạp điện nhập khẩu:

 

a. Nội dung hồ sơ bao gồm:

 • Bản đăng ký kiểm tra chất lượng (theo phụ lục II).

 • Bản sao chụp chứng từ nhập khẩu.

 • Tài liệu giới thiệu tính năng kỹ thuật

             hoặc Bản đăng ký thông số kỹ thuật (theo phụ lục I).

 • Bản mô tả nhãn hàng hóa

b. Các địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

 
IV. Cơ sở thử nghiệm:
 

Trung tâm thử nghiệm xe cơ giới (VMTC)

Địa chỉ : 18 - Đường Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại : 04 37684715 FAX: 04 37683599

 


Phòng chất lượng xe cơ giới
Địa chỉ : 18 - Đường Phạm Hùng - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại : (84.04) 7684715. FAX: (84.04) 7684730, (84.04) 7684773 . Email: VAQ@vr.org.vn Website : http://www.vr.org.vn/vaq
Đầu trang © Copyright by VAQ 2002 - Informatic Group