Trang chủ VR

    Trang VAQ  |    Thông tin chung  |    Liên hệ   |    Unicode font
    Ngày 31 tháng 3 năm 2020

Thông tin chung

Xe cơ giới sản xuất lắp ráp mới

Xe cơ giới nhập khẩu

Xe máy chuyên dùng và các thiết bị thi công

Linh kiện, phụ tùng

Mũ bảo hiểm


Các địa chỉ tiếp nhận đăng ký, giao dịch ở Việt nam

Hướng dẫn các thủ tục đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng xe máy chuyên dùng
 

1. Các loại hồ sơ cần thiết :

a. Xe máy chuyên dùng nhập khẩu

b. Xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp mới

2. Tiếp nhận đăng ký kiểm tra

   Hồ sơ đăng ký kiểm tra (bản giấy) được tiếp nhận tại :

Phòng chất lượng xe cơ giới (VAQ) - Cục Đăng kiểm Việt nam

hoặc tại các Đội kiểm tra xe nhập khẩu

   Hồ sơ đăng ký kiểm tra trực tuyến được tiếp nhận thông qua :

Cổng thông tin một cửa Quốc gia

3. Danh mục các phụ lục

Thông tư 89/2015/TT-BGTVT (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016)

 

Phụ lục 1A&B Thông tư 89/2015/TT-BGTVT: Bản đăng ký kiểm tra chất lượng xe máy chuyên dùng nhập khẩu; Bản kê chi tiết xe máy chuyên dùng nhập khẩu; Bản đăng ký thay đổi thời gian và địa điểm kiểm tra;

Phụ lục 1C Thông tư 89/2015/TT-BGTVT: Bản xác nhận kế hoạch kiểm tra;

Phụ lục 2 Thông tư 41/2011/TT-BGTVT: Bản thông tin xe máy chuyên dùng nhập khẩu

 

Bản xác nhận giá trị hàng nhập khẩu

   

 


Phòng chất lượng xe cơ giới
Địa chỉ : 18 - Đường Phạm Hùng - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại : (84.04) 7684715. FAX: (84.04) 7684730, (84.04) 7684773 . Email: VAQ@vr.org.vn Website : http://www.vr.org.vn/vaq
Đầu trang © Copyright by VAQ 2002 - Informatic Group