Trang chủ VR

    Trang VAQ  |    Thông tin chung  |    Liên hệ   |    Unicode font
      Ngày 31 tháng 3 năm 2020

Thông tin chung

Xe cơ giới sản xuất lắp ráp mới

Xe cơ giới nhập khẩu

Xe máy chuyên dùng và các thiết bị thi công

Linh kiện, phụ tùng


Các địa chỉ giao dịch, tiếp nhận, đăng ký ở Việt nam

CÁC THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG :

 Hướng dẫn các thủ tục đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng ô tô nhập khẩu

 Hướng dẫn các thủ tục đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng mô tô, xe gắn máy nhập khẩu

 Hướng dẫn các thủ tục đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng xe đạp điện sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

 Hướng dẫn các thủ tục đăng ký kiểm tra và chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng

Các văn bản pháp lý liên quan:

Văn bản của chính phủ:

 • Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động thương mại mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài.

 • Nghị định số 23/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/01/2004 qui định niên hạn sử dụng của ôtô tải và ôtô con chở người.

 • Quyết định số 50/2006/QĐ-TTG ngày 07/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng. 

 • Quyết định số 249/2005/QĐ-TTG ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ qui định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 

 • Công văn số 1406/TTg-KTTH, ngày 21/6/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc Bổ sung mặt hàng cấm nhập khẩu (cấm nhập khẩu dưới mọi hình thức đối với ô tô nguyên chiếc các loại và bộ linh kiện lắp ráp ô tô các loại chưa qua sử dụng bị đục, sửa, đóng lại số khung, số máy từ nước ngoài).

Văn bản của Bộ Giao thông Vận tải:

 • Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/03/2006  Bộ Thương mại - Giao thông vận tải - Tài chính - Công an hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ.

 • Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BTC-BGTVT-BTC

 • Thông tư số 31/2011/TT - BGTVT ngày 15/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cơ giới nhập khẩu.

 • Thông tư số 43/2011/TT - BGTVT ngày 9/06/2011 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của thương nhân nhập khẩu xe ô tô.

Văn bản của Bộ Công thương:

 • Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/04/2006 hướng dẫn một số nội dung qui định tại nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động thương mại mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài.

 • Thông tư 20/2011/TT-BCT

Văn bản của Tổng Cục Hải quan:

 • Công văn số 1157/TCHQ-GSQL, ngày 03/03/2010 của Tổng cục Hải quan về thủ tục nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng.

  Danh sách các thương nhân nhập khẩu và cơ sở bảo hành, bảo dưỡng được cấp GCN theo thông tư 19/2012/TT-BGTVT


Phòng chất lượng xe cơ giới
Địa chỉ : 18 - Đường Phạm Hùng - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại : (84.04) 7684715. FAX: (84.04) 7684730, (84.04) 7684773 . Email: VAQ@vr.org.vn Website : http://www.vr.org.vn/vaq
  © Copyright by VAQ 2002 - Informatic Group