Trang chủ VR

    Trang VAQ  |    Thông tin chung  |    Liên hệ   |    Unicode font
      Ngày 17 tháng 9 năm 2019

Thông tin chung

Xe cơ giới sản xuất lắp ráp mới

Xe cơ giới nhập khẩu

Xe máy chuyên dùng và các thiết bị thi công

Linh kiện, phụ tùng


Các địa chỉ giao dịch, tiếp nhận, đăng ký ở Việt nam

Các văn bản pháp lý và tài liệu liên quan đến việc kiểm tra chứng nhận chất lượng xe máy chuyên dùng:

  • Quyết định số  4381/2001/QĐ - BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ

  • Thông tư số 89/2015/TT-BTGVT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải qui định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng.  

  • Tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ (22 TCN 278 - 01)

  • Tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ (22 TCN 224 - 01)

  • Quy phạm chế tạo và kiểm tra thiết bị nâng (22 TCN 239 - 97)

  • TCVN 4244 - 2005 :  Thiết bị nâng - Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật

  • Tiêu chuẩn ISO 3450 : 1996

  • Tiêu chuẩn EN 500 : 1995

  • Tiêu chuẩn kiểm tra an toàn kỹ thuật thiết bị nâng (TCVN 4244 - 86)

CÁC THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG :

 Hướng dẫn các thủ tục đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng xe máy chuyên dùng

 


Phòng chất lượng xe cơ giới
Địa chỉ : 18 - Đường Phạm Hùng - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại : (84.04) 7684715. FAX: (84.04) 7684730, (84.04) 7684773 . Email: VAQ@vr.org.vn Website : http://www.vr.org.vn/vaq
  © Copyright by VAQ 2002 - Informatic Group