Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

05/07/2019

Chiều 4/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ GTVT tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 19, khóa XVIII, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Đông, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT; Trần Văn Lâm, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ TCCB; Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT Đảng ủy Bộ; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các Đảng bộ trực thuộc; các đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc; cán bộ chuyên trách các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Bộ.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm (ngồi thứ hai, từ phải sang trái) và các đ/c trong Thường trực Đảng ủy Bộ chủ trì Hội nghị: Nguyễn Ngọc Đông, Trần Văn Lâm và Phạm Công Bổng

Trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ Bộ GTVT tại Hội nghị, đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cho biết, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, toàn diện của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ và sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành, Bộ GTVT đã bám sát và kịp thời triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, vì vậy, hầu hết các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm 2019 của ngành GTVT đã hoàn thành kế hoạch đề ra.

Công tác phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục được tăng cường để kịp thời tháo gở khó khăn, thúc đẩy phát triển KCHTGT, quản lý hoạt động vận tải, giảm thời gian, chi phí vận tải trong logistics, bảo đảm TTATGT, TNGT tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương; công tác chuẩn bị, triển khai các dự án trọng điểm của ngành GTVT được tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bám sát kế hoạch đề ra, đặc biệt là công tác triển khai Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Cảng hàng quốc tế Long Thành, mở rộng hàng quốc tế Tân Sơn Nhất...; việc xử lý tồn tại của các trạm thu phí BOT được triển khai tích cực. Hợp tác quốc tế được triển khai tích cực, hiệu quảy đặc biệt quan hệ hợp tác với ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Campuchia, Úc... được thúc đẩy; công tác điều ước quốc tế đạt được nhiều thỏa thuận.

Công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử tiếp tục được chỉ đạo triển khai quyết liệt, đặc hiệt là việc thực hiện tích hợp, kết nối, xử lý văn bản trên trục liên thông văn bản quốc gia được nỗ lực triển khai theo đúng chỉ đạo của Chính phủ; chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính (chỉ số SIPAS) đối với lĩnh vực GTVT năm 2018 đạt 85,79%, cao nhất trong 8 lĩnh vực dịch vụ được khảo sát.

Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Phạm Công Bổng cho biết, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, kịp thời xây dựng và ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019. Đồng thời, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm của toàn đảng bộ và ban hành các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn để triển khai thực hiện trong tháng, quý, 6 tháng đầu năm 2019. Xây dựng và ban hành đầy đủ các chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đúng quy định. Tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị công tác xây dựng Đảng ngay từ đầu năm. 6 tháng đầu năm 2019, toàn Đảng bộ Bộ đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Đồng chí Phạm Công Bổng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ Bộ GTVT

Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Phạm Công Bổng cho biết, tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và sự phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm và cả năm 2019 trên tất cả các lĩnh vực.

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, đội ngũ cán bộ chuyên trách, giúp việc và cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Bộ.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục xây dựng và thực hiện Chương trình hành động về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong toàn Đảng bộ Bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Tổ chức sắp xếp, chuyển giao các tổ chức đảng, đảng viên phù hợp với cơ cấu tổ chức cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh nâng cao chất lượng chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 10-HD/ĐUK ngày 28/11/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Đánh giá chất lượng sình hoạt chi bộ” gắn với nâng cao chất lượng đảng viên và năng lực cấp ủy chi bộ theo Chỉ thị số 28- CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Bộ và cán bộ chuyên trách, giúp việc cấp ủy các cấp. Quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy các cấp. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng đảng viên mới kết nạp; rà soát sửa đổi quy chế quản lý cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên theo quy định của Đảng. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể...

Tại Hội nghị, sau phần báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2019 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ do đồng chí Lê Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ, Chánh Thanh tra Bộ trình bày, Hội nghị nghe các ý kiến phát biểu tham luận của đại diện cấp ủy các Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ GTVT.


Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ GTVT

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ Bộ GTVT; toàn Đảng bộ Bộ GTVT đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ lần thứ XII đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các cấp ủy Đảng tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của 6 tháng cuối năm 2019; trong đó tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2019; tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chỉ Minh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các cấp ủy Đảng làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, công tác quản lý đảng viên, việc học tập, rèn luyện, tu dưỡng và chấp hành nền nếp sinh hoạt của đảng viên; duy trì tốt công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; xây dựng mối đoàn kết và chủ động, tinh thần thẳng thắn, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực./.


Tác giả: X. N