Địa chỉ: Phòng 601, Cục Đăng kiểm Việt nam, số 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (024).37684705    Fax: (024).37684723

Ngày 01/08/1995, Đăng kiểm Việt Nam triển khai công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và môi trường phương tiện cơ giới đường bộ.

Phòng kiểm định Xe cơ giới (Motor Vehicle technical safety inspection Department); Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Auto Register. Viết tắt VAR.

Địa chỉ: 18 Phạm Hùng, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 37.684.705

Fax: (024) 37.684.723

- Quyết định thành lập Trung tâm Quản lý kiểm định PTCGĐB số 872QĐ/TCCB-LĐ ngày 25/04/1996 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

- Quyết định số 3138/2002QĐ-BGTVT ngày 30/09/2002 của bộ trưởng Bộ GTVT đổi tên Trung tâm Quản lý kiểm định PTCGĐB thành Ban Quản lý kiểm định xe cơ giới.

- Quyết định 192/2003/QĐ-BGTVT ngày 29/10/2003 của Cục trưởng Cục ĐKVN căn cứ Quyết định 2570/2003/QĐ-BGTVT ngày 29/08/2003 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục ĐKVN, quy định đổi tên Ban Quản lý kiểm định xe cơ giới thành Phòng Kiểm định xe cơ giới.

- Quyết định 182/QĐ-ĐKVN ngày 31/03/2009 của Cục trưởng Cục ĐKVN căn cứ Quyết định 26/2008/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục ĐKVN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kiểm định Xe cơ giới.

Sơ đồ tổ chức của VAR (Quyết định 182/2008/QĐ-ĐK ngày 31/03/2009 của Cục trưởng Cục ĐKVN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Kiểm định XCG).:​​

sodovar.gif
Các đơn vị trực thuộc
 • Representative In HCM City
  Điện thoại: (028).35122639
  Địa chỉ: 35/10 - 35/12 Đường D5, P25, Q.Bình Thạnh, TP HCM

Department Head
 • (Ông) Trần Anh Quân
  Điện thoại: 606
  Email: quanta@vr.org.vn
Deputy Department Head
 • (Ông) Đặng Trần Khanh
  Email: khanhdt@vr.org.vn