Địa chỉ: 126 Kim Ngưu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (04).39714296 - 405; (04). 36331279    Fax: (024).36331278

1. Ví trí và chức năng

 1. Trung tâm đào tạo là tổ chức trực thuộc Cục Đăng kiểm việt nam có chức năng quản lý công tác đào tạo và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên, đăng kiểm viên, đánh giá viên thuộc các lĩnh vực chuyên ngành đăng kiểm do Cục Đăng kiểm Việt nam quản lý.
 2. Trung tâm đào tạo là đơn vị hạch toán phụ thuộc Cục, có tư cách pháp nhân, có con dấu hành chính, được mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạ​c, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.
 3. Trung tâm Đào tạo có tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Vietnam Register Training Center, viết tắt là: VRTC


  2. Nhiệm vụ và quyền hạn

  1. Xây dựng trình Cục trưởng phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, chương trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn và hàng năm đối với cán bộ, đăng kiểm viên, đánh giá viên, nhân viên trong toàn ngành về các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học… có liên quan.
  2. Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Cục xây dựng mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo cho từng chuyên ngành, từng khoá học. Tổ chức biên soạn, nghiệm thu giáo trình đào tạo theo chương trình, nội dung đào tạo cho từng chuyên ngành, từng khoá học.
  3. Tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học … cho cán bộ, đăng kiểm viên, đánh giá viên, nhân viên theo kế hoạch hàng năm được Cục trưởng phê duyệt. Cấp Giấy chứng nhận đào tạo cho cán bộ, đăng kiểm viên, đánh giá viên, nhân viên nghiệp vụ trong ngành Đăng kiểm khi hoàn thành khoá học về nghiệp vụ đăng kiểm; Trình Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp các Giấy chứng nhận đào tạo cho các đối tượng khác theo quy định.
  4. Tổ chức đào tạo theo yêu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp ngoài Cục về các lĩnh vực liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ đăng kiểm như: nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng, an toàn các loại phương tiện, thiết bị giao thông vận tải và các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác, vận chuyển dầu khí trên biển; giới thiệu các công ước quốc tế, các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật đang áp dụng trong ngành Đăng kiểm; đào tạo cán bộ quản lý an toàn, sĩ quan an ninh tàu biển và cán bộ an ninh công ty; đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng nội bộ theo ISO 9000, ISO 14000, hệ thống quản lý an toàn theo bộ luật ISM, ISPS; nghiệp vụ kiểm tra không phá huỷ (NDT), đào tạo thợ hàn, giao nhận hàng theo mớn nước tàu thuỷ, tiếng Anh chuyên ngành Đăng kiểm, phần mềm về quản lý, nghiệp vụ đăng kiểm . . . thông qua hợp đồng kinh tế theo quy định của pháp luật và theo sự chỉ đạo của Cục trưởng. ngoại ngữ, tin học.
  5. Phối hợp với các đơn vị để tổ chức đào tạo thực hành cho đăng kiểm viên, đánh giá viên.
  6. Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học theo kế hoạch Cục giao.
  7. Tham gia nhận xét, đánh giá việc bổ nhiệm đăng kiểm viên, đánh giá viên; theo dõi quá trình đào tạo của đăng kiểm viên, đánh giá viên.
  8. Tổ chức xây dựng, bổ sung, sửa đổi, cập nhật các quy trình hướng dẫn công việc…, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9000:2000 có liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị.
  9. Quản lý thư viện, phòng đọc. Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị, sách báo, tài liệu có liên quan phục vụ cho hoạt động của thư viện trình Cục trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện; quản lý, thu thập hiện vật, trưng bày phòng truyền thống của Cục Đăng kiểm Việt Nam.
  10. Quản lý nhân sự, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của Cục và của pháp luật.
  11. Tổ chức thu phí và lệ phí đào tạo theo quy định của Cục và của pháp luật.
  12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
  13. Báo cáo Cục trưởng đột xuất, định kỳ về hoạt động của Trung tâm.
  14. Quan hệ với các cơ quan có liên quan và phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định và uỷ quyền của Cục trưởng. Được ký các văn bản hành chính và nghiệp vụ để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.


  3. Cơ cấu tổ chức

   1. Trung tâm Đào tạo có một Giám đốc phụ trách, một Phó Giám đốc giúp việc, một Kế toán trưởng và các cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ. Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm.
   2. Giám đốc Trung tâm Đào tạo chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và pháp luật trong việc thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn được giao và những tiêu cực xẩy ra trong đơn vị.


    4. Địa chỉ liên hệ

    Trung tâm Đào tạo - Cục Đăng kiểm Việt Nam

    Địa chỉ: Tầng 8 - Toà nhà 18 Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

    Điện thoại: 04.37684714 số máy lẻ 804

    Fax: 04.37684726


    Vice-Director
    • (Bà) Nguyễn Trọng Tường
     Điện thoại: (04)36331279
     Email: tuongnt@vr.org.vn
    Deputy Director
    • (Ông) Đoàn Tuấn Tú
     Điện thoại: (04)39714296-408
     Email: tudt@vr.org.vn
    • (Bà) Bùi Thị Huệ
     Điện thoại: (04)39714296-405
     Email: huebt07@gmail.com