Địa chỉ: Xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: (024).36893666    Fax: (024).36893555

Vice-Director
  • (Ông) Nguyễn Đông Phong
    Điện thoại: 024.3689.3666
    Email: phongnd@vr.org.com