Advance search

Found 50 results

STT Rule code Document name Document type Download
1 QCVN85:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia quy định về việc chế tạo và kiểm tra các thiết bị cứu sinh dùng trên phương tiện thủy nội địa Rule
2 QCVN 26 : 2016/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu Rule
3 QCVN 26 : 2016/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu Rule
4 QCVN 89:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa Rule
5 QCVN: 36:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển Rule
6 QCVN 52:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới Rule
7 QCVN18:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra, nghiêm thu tao xe khi sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới Rule
8 QCVN 04:2009/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới Rule
9 QCVN 77:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 3 đối với xe Mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới Rule
10 QCVN: 35:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển Rule
11 QCVN 72:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và chế tạo phao neo, phao tín hiệu Rule
12 QCVN 49 : 2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biển Rule
13 QCVN 69:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển Rule
14 QCVN 70 : 2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi Rule
15 QCVN 25:2010/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm giám sát và đóng PTTNĐ cỡ nhỏ Rule
16 QCVN 78:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vành hợp kim nhẹ dùng cho xe ô tô Rule
17 QCVN 53:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới Rule
18 QCVN15:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt khi kiểm tra định kỳ Rule
19 QCVN16:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra đối với đầu máy Điêzen khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới Rule
20 QCVN42:2012/BGTVT Quy chuẩn quốc gia về trang bị an toàn tàu biển Rule