Thử nghiệm xe mô tô, xe gắn máy

Mã thủ tục TNTX-01
Loại thủ tục Dịch vụ kỹ thuật khác
Cấp độ Cấp độ 2
Phòng ban thực hiện TT Thử nghiệm xe cơ giới (VMTC)
Loại hình công việc Thử nghiệm xe mô tô, xe gắn máy
Cách thức thực hiện Khách hàng nộp hồ sơ thử nghiệm và mẫu thử trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính tới Trung tâm thử nghiệm xe cơ giới. Liên hệ theo số điện thoại 024 37684715 số máy lẻ 823 để biết thêm thông tin chi tiết
Cơ quan tiếp nhận Trung tâm thử nghiệm xe cơ giới
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm thử nghiệm xe cơ giới
Đối tượng thực hiện Cơ sở đăng ký thử nghiệm là doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức trong và ngoài nước
Hồ sơ thủ tục

1. Văn bản đăng ký thử nghiệm VBDK TN TX.doc

2. Bản khai thông số kỹ thuật của sản phẩm 

2.1. Bản đăng ký thông số kỹ thuật đối với xe nhập khẩu BK TSKT TX1-XM.xls

2.1. Bản đăng ký thông số kỹ thuật đối với xe sản xuất lắp ráp   DK TSKT TX1-XM.xls

       Ảnh chụp kiểu dáng sản phẩm ACKD TX1-XM.doc

​         Bản vẽ kích thước tổng thể sản phẩm BV KTTT TX1-XM.doc

          Bản thuyết minh số khung số động cơ TM SKSDC TX1-XM.doc

           Vị trí gắn nhãn hàng hóa VT GNHH TX1-XM.doc

3. Bảng kê linh kiện BK LKTX1-XM.xls

Kết quả thực hiện Báo cáo kết quả thử nghiệm - Để biết thông tin về báo cáo kết quả thử nghiệm và hóa đơn tính phí thử nghiệm khách hàng liên hệ theo số điện thoại: 024 37684715, số máy lẻ: 821
Thời hạn giải quyết Phụ thuộc từng loại hình thử nghiệm