Địa chỉ: Xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: (024).36893108    Fax: (024).36893555
Giới thiệu chung
NETC001.jpg
​Trung tâm thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được thành lập ngày 21/09/2009 theo Quyết định số 2737/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Trung tâm có tên giao dịch bằng tiếng Anh là NATIONAL MOTOR VEHICLE EMISSION TEST CENTER; viết tắt là NETC.
Sau đây Trung tâm được gọi là NETC.


Chức năng, nhiệm vụ

 • Thử nghiệm khí thải, tiêu thụ nhiên liệu của xe cơ giới và các thiết bị linh kiện khác có liên quan đến khí thải của xe cơ giới trong kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để cấp Giấy chứng nhận cho xe sản xuất, lắp ráp mới và xe nhập khẩu
 • Thử nghiệm khí thải, tiêu thụ nhiên liệu phục vụ nghiên cứu phát triển xe cơ giới và động cơ, các dự án liên quan đến khí thải và tiêu thụ nhiên liệu của xe cơ giới.
 • Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và môi trường.
 • Thực hiện các đề án và dự án về khí thải và tiêu thụ nhiên liệu của xe cơ giới.
 • Chủ trì biên soạn chương trình, giáo trình đào tạo, tham gia giảng dạy và đào tạo về thử nghiệm khí thải, tiêu thụ nhiên liệu xe cơ giới.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam giao.

Sơ đồ tổ chức

SD TO CHUC NETC 1.jpg 


Năng lực thử nghiệm

NETC được trang bị đầy đủ các thiết bị được sản xuất tại Châu Âu, có thể thử nghiệm khí thải của xe cơ giới đến mức EURO 4, phép thử loại 1, 2, 3, 4 và đo độ khói theo tiêu chuẩn Châu Âu, được tổ chức có uy tín nhất Châu Âu về kiểm tra, đánh giá công nhận phòng thử nghiệm TUV (Đức) đánh giá và công nhận thiết bị.

Khả năng thử nghiệm:

 • Thử nghiệm khí thải của các loại Mô tô, xe máy 2 bánh, 3 bánh, 4 bánh, Ô tô hạng nhẹ và Động cơ ô tô hạng nặng để phục vụ kiểm tra phê duyệt kiểu, cấp Giấy chứng nhận chất lượng… cũng như nghiên cứu phát triển và các ứng dụng khoa học kỹ thuật khác.
 • Thử nghiệm khí thải động cơ theo tiêu chuẩn và chu trình thử của Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc…
 • Đo tiêu thụ nhiên liệu theo các chu trình thử khác nhau.

​​Văn bản pháp lý

 • Luật Giao thông đường bộ;
 • Luật bảo vệ môi trường;
 • Quyết định 249/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;
 • Quyết định 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/09/2011 quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, mô tô hai bánh sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới;
 • Thông tư 30/2009/TT-BGTVT ngày 19/11/2009 Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới;
 • Thông tư 31/2009/TT-BGTVT ngày 19/11/2009 Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới;
 • Thông tư 44 /2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy;
 • Thông tư 45 /2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy;
 • Thông tư 30/2011/TT-BGTVT ngày 15/04/2011 Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới;
 • Thông tư 31/2011/TT-BGTVT ngày 15/04/2011 Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu;
 • Thông tư 54/2014/TT-BGTVT ngày 20/10/2014 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới;
 • Thông tư 55/2014/TT-BGTVT ngày 20/10/2014 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu;
 • Thông tư 43/2014/TTLT-BGTVT-BCT ngày 24/09/2014 Thông tư liên tịch quy định về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại từ 07 chỗ trở xuống.


​Quy chuẩn, quy phạm, công ước

 • QCVN 05:2009/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới;
 • QCVN 04:2009/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới;
 • QCVN 77:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 3 đối với xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới;
 • QCVN 86:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. 


Giám đốc
 • (Ông) Nguyễn Đông Phong
  Học vị: Thạc sỹ kinh tế - Kỹ sư cơ khí Ô tô
  Điện thoại: /
  Email: phongnd@vr.org.com