Địa chỉ: Phòng 506, tầng 5, Cục Đăng kiểm Việt Nam, số 18 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (024).37684704    Fax: (024).37684722
Email: taubien@vr.org.vn

​​​​​​​​​Phòng Tàu biển là tổ chức trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, thực hiện c​hức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý công tác giám sát kỹ thuật, phân cấp, đăng ký kỹ thuật tàu biển; đánh giá, côn​g nhận cơ sở cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, kiểm tra tàu biển và sơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển theo quy định của pháp luật.

Phòng Tàu biển có Trưởng phòng phụ trách, các Phó Trưởng phòng giúp việc và các cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ.


Phòng Tàu biển có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ sau:

a) Tổ Phân cấp và đăng ký tàu;

b) Tổ Giám sát đóng mới tàu;

c) Tổ Kiểm tra tàu đang khai thác;

d) Tổ Quản lý cơ sở cung cấp dịch vụ.


Phòng Tàu biển có nhiệm vụ:

- Tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm soát hoạt động giám sát kỹ thuật tàu biển trong đóng mới và đang khai thác, phân cấp và đăng ký kỹ thuật tàu biển phù hợp với luật quốc gia và quốc tế có liên quan.

- Tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm soát hoạt động đánh giá để công nhận các cơ sở cung cấp dịch vụ và cơ sở đóng tàu biển phù hợp với luật quốc gia và quốc tế liên quan.

- Định kỳ xuất bản sổ đăng ký kỹ thuật tàu biển.

- Tham gia điều tra các sự cố, tai nạn của tàu biển, chỉ đạo xử lý tàu biển bị Chính quyền Hàng hải, Chính quyền Cảng thanh tra và lưu giữ  để đề xuất với Cục trưởng các biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

- Xem xét trình Cục trưởng ủy quyền cho các tổ chức đăng kiểm nước ngoài kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các tổ chức đăng kiểm nước ngoài thực hiện công tác đăng kiểm tàu biển tại Việt Nam phù hợp với quy định của Việt Nam và quốc tế.

- Tham mưu trong việc hướng dẫn và chỉ đạo công tác giám định, thẩm định trạng thái kỹ thuật của tàu biển theo yêu cầu của các tổ chức và cá nhân.​Trưởng phòng
  • (Ông) Phạm Hải Bằng
    Điện thoại: 521
    Email: bangph@vr.org.vn
Phó Trưởng phòng
  • (Ông) Hoàng Lê Huy
    Điện thoại: 529
    Email: huyhl@vr.org.vn