Lãnh đạo đơn vị
 • Cục trưởng
  Nguyễn Chiến Thắng
  Email: thangnc@vr.org.vn
 • Phó Cục trưởng
  Nguyễn Tô An
  Học vị: KS. Cơ khí ô tô
  Điện thoại: 84-24.37684715
  Email: annt@vr.org.vn
 • Phó Cục trưởng
  Phạm Minh Thành
  Email: thanhpm@vr.org.vn