Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sai số cho phép và làm tròn số đối với kích thước, khối lượng của xe cơ giới

Số ký hiệu: QCVN 12:2011/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện cơ giới đường bộ, Thẩm định thiết kế PTCGĐB, Thẩm định thiết kế xe cơ giới lắp ráp từ xe cơ sở, Chứng nhận chất lượng kiểu loại xe sản xuát, lắp ráp, Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cơ giới, Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại mô tô, xe gắn máy, Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại xe máy chuyên dùng, Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, Kiểm tra chất lượng ATKT và BVMT xe nhập khẩu, Kiểm tra chứng nhận chất lượng xe cơ giới nhập khẩu, Kiểm tra chứng nhận chất lượng xe máy chuyên dùng nhập khẩu, Kiểm tra chứng nhận chất lượng mô tô, xe gắn máy và động cơ nhập khẩu, Kiểm tra chứng nhận chất lượng xe chở người bốn bánh có gắn động cơ nhập khẩu, Thử nghiệm ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, Thử nghiệm xe mô tô, xe gắn máy
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sai số cho phép và làm tròn số đối với kích thước, khối lượng của xe cơ giới

Tài liệu đính kèm