Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy 219 kết quả

STT Số ký hiệu Tên tài liệu Loại tài liệu Tải về
1 QCVN 101: 2018/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển Quy chuẩn
2 QCVN 26: 2018/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÁC HỆ THỐNG NGĂN NGỪA Ô NHIỄM BIỂN CỦA TÀU Quy chuẩn
3 QCVN 33:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô Quy chuẩn
4 QCVN 47:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy chì dùng trên xe mô tô, xe gắn máy Quy chuẩn
5 QCVN 52:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới Quy chuẩn
6 QCVN 53:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới Quy chuẩn
7 QCVN 54: 2019/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN CAO TỐC Quy chuẩn
8 QCVN 60: 2019/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG VÀ TỪ XA Quy chuẩn
9 QCVN 73: 2019/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HOẠT ĐỘNG KÉO TRÊN BIỂN Quy chuẩn
10 QCVN 82:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận, sử dụng Quy chuẩn
11 QCVN 91:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện Quy chuẩn
12 Sửa đổi 3: 2018 QCVN 21: 2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép – Sửa đổi 3: 2018 Quy chuẩn
13 TCVN 12823-1: 2020 Giàn di động trên biển - Phần 1: Phân cấp Tiêu chuẩn
14 TCVN 12823-2: 2020 Giàn di động trên biển - Phần 2: Thân và trang thiết bị Tiêu chuẩn
15 TCVN 12823-3: 2020 Giàn di động trên biển - Phần 3: Máy và hệ thống Tiêu chuẩn
16 TCVN 12823-4: 2020 Giàn di động trên biển - Phần 4: Vật liệu và hàn Tiêu chuẩn
17 TCVN 12823-5: 2020 Giàn di động trên biển - Phần 5: An toàn và phòng chống cháy Tiêu chuẩn
18 TCVN 6170-11 : 2020 Giàn cố định trên biển - Phần 11: Chế tạo Tiêu chuẩn
19 TCVN 6170-12 : 2020 Giàn cố định trên biển - Phần 12: Vận chuyển và dựng lắp Tiêu chuẩn
20 TCVN 6170-8 : 2020 Giàn cố định trên biển - Phần 8: Hệ thống chống ăn mòn Tiêu chuẩn