Phương tiện giao thông đường bộ - Kiểu - Thuật ngữ và định nghĩa (soát xét lần 1)

Số ký hiệu: TCVN 6211:2003

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện cơ giới đường bộ, Thẩm định thiết kế PTCGĐB, Thẩm định thiết kế xe cơ giới lắp ráp từ xe cơ sở, Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cơ giới, Kiểm tra chứng nhận chất lượng xe cơ giới nhập khẩu, Thử nghiệm ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn
Phương tiện giao thông đường bộ - Kiểu - Thuật ngữ và định nghĩa (soát xét lần 1)