Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ sử dụng cho xe đạp điện

Số ký hiệu: 75:2014/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Thử nghiệm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, linh kiện và vật liệu kim loại trong SXLR và NK, Thử nghiệm xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe bốn bánh, Thử nghiệm động cơ xe đạp điện
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ sử dụng cho xe đạp điện