Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe ô tô, xe gắn máy điện

Số ký hiệu: QCVN 91:2015/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện cơ giới đường bộ, Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại mô tô, xe gắn máy, Kiểm tra chứng nhận chất lượng mô tô, xe gắn máy và động cơ nhập khẩu, Thử nghiệm ắc quy xe mô tô, xe gắn máy điện, Thử nghiệm linh kiện của xe cơ giới, xe đạp có gắn động cơ phụ trợ
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương chiếu hậu dùng cho xe ô tô