Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo, kiểm tra, chứng nhận thiết bị áp lực trong giao thông vận tải

Số ký hiệu: QCVN 67:2013/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện cơ giới đường bộ, Thẩm định thiết kế xe cơ giới lắp ráp từ xe cơ sở, Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cơ giới, Kiểm tra chứng nhận chất lượng xe cơ giới nhập khẩu, Thử nghiệm ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo, kiểm tra, chứng nhận thiết bị áp lực trong giao thông vận tải

Tài liệu đính kèm