Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô - Phân loại theo mục đích sử dụng

Số ký hiệu: Sửa đổi 2:2010 TCVN 7271:2003

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện cơ giới đường bộ, Thẩm định thiết kế xe cơ giới lắp ráp từ xe cơ sở, Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cơ giới, Kiểm tra chứng nhận chất lượng xe cơ giới nhập khẩu, Thử nghiệm ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn
Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô - Phân loại theo mục đích sử dụng

Tài liệu đính kèm